Til hovedinnhold
Viser 701–710 av 3075 treff.
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...akustisk utforming av rom. Pålagt universell utforming Alle offentlige bygninger som oppføres i Norge, skal i henhold til plan- og bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK17). Denne angir blant annet ...
 • Støtte og hjelp

  18.12.2023 | Artikkel

  ...for personer med kombinert sansetap/døvblindhet Hverdagen for personer som har et kombinert sansetap kan by på utfordringer i hverdagen, som personen selv, nærpersonene og nettverket ønsker å finne løsninger ...
 • Afasi- hverdag

  09.08.2017 | Video

  Denne filmen gir et innblikk i hverdagen til personer med afasi.  Se flere filmer fra LHL om afasi.
 • SHAPE CODING® systemet

  19.01.2024 | Artikkel

  SHAPE CODING® systemet er et visuelt kodingssystem som fremstiller grammatikk gjennom farger, former, piler og linjer, og kan brukes i spesialpedagogisk arbeid med personer som strever med grammatikk.
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  ...det tid å «eie» ny kunnskap. Hun mener at nøkkelen er å være tett på og fylle på "kunnskapsbanken" i takt med barnets utvikling. – Barn som ser, blir fra tidlig småbarnsalder eksponert for symboler gjennom ...
 • – Hva gjør du om barnet er født med leppe-kjeve-ganespalte?

  08.03.2024 | Artikkel

  Hvordan går du fram dersom du som PP-rådgiver skal jobbe med et barn som er født med en leppe-kjeve-ganespalte? Rådgiver i Statped, Øydis Hide, har lang erfaring og gir deg råd. – En leppe-kjeve-ganespalte ...
 • Nedsatt hørsel og tidlig innsats

  28.06.2016 | Artikkel

  ...veiledning. I dag tilbys det rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. Personell ved barsel- og nyfødtintensiv avdeling gjennomfører screeningen. Foreldre får dermed tidlig informasjon om et hørseltap ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  Flerspråklige barn og ungdom kan, med tilrettelegging, delta i meningsfulle læringsaktiviteter fra den dagen de starter i barnehage/skole.  For de som ikke behersker opplæringsspråket godt, og kanskje ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  ...afasiintervensjoner og deltakere som dukker opp i nyere systematiske oversikter om effekten av afasiintervensjon. Nittitre studier ble inkludert. På tvers av studiene ble det gitt et gjennomsnitt på åtte (av 12) TIDieR-sjekkpunkter ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...kartlegging av kommunikative ferdigheter er målet å identifisere alle kanaler og strategier som blir brukt i kommunikasjon (funksjonell kommunikasjon), for eksempel kroppsspråk. Det er også viktig å kartlegge ...