Til hovedinnhold
Viser 1561–1570 av 3136 treff.
 • VoiceOver skjermleser

  20.02.2024 | Kapittel

  I iOS er Apples egen skjermleser, VoiceOver, installert som en integrert del av operativsystemet. VoiceOver formidler skjerminnhold med syntetisk tale. Som standard bruker den også lydsignaler for å informere ...
 • Kartleggingsmateriell innen flerspråklighet

  22.05.2024 | Kapittel

  ...for Parents of Bilingual Children), norsk versjon: Spørreskjema om flerspråklige barn. Universitet i Oslo. COST Action IS0804 (2011). Questionnaire for Parents of Bilingual Children (PaBiQ). http://www ...
 • 10 ting du bør vite om språkforstyrrelser og lesing

  04.08.2023 | Kapittel

  Tilpassede tiltak og støtte vil kunne hjelpe personer med DLD å mestre skolehverdagen, sosiale settinger og et fremtidig yrkesliv. For mange elever med språkforstyrrelser vil vanskene kunne komme til syne gjennom ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...synkronisert. Når du skal lage et pedagogisk opplegg knyttet til spill er dette kunnskap som er viktig å ha med seg i tilretteleggingen. Punktene under kan brukes som rettesnor i arbeidet med å tilrettelegge ...
 • OCR

  11.11.2020 | Kapittel

  ...tekst, kan du bruke en programvare som heter OCR for å kunne lese teksten med talesyntes og redigere i den. OCR står for Optical Character Recognition og finnes på mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner ...
 • iMovie – videoredigering på iOS

  06.06.2016 | App

  ...oppskrifter, filmer til å forberede seg eller videopresentasjoner til omvendt undervisning. Redigering i iMovie på iPad Se under "Hvordan virker den" for flere instruksjonsfilmer. Med video som verktøy kan ...
 • Taktil kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...og disse danner utgangspunktet for måten barnet danner seg begreper på, og uttrykker seg på. Måten et barn uttrykker seg på avspeiler gjerne hvordan det opplever mennesker, objekter, følelser og hendelser ...
 • Tid og påminnelser

  22.10.2019 | Kapittel

  I løpet av skolehverdagen forholder elevene seg til tid på ulike måter, noe som ikke alltid er like lett for alle selv om skoledagen til vanlig styres av timeinndeling, struktur og friminutter. Påminnelser ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...kan endres i Settings Senter under kategorien Punkt. Du kommer til de samme innstillingene ved å gå til Innstillinger > Leselist > Avansert. Punktmodus JAWS har flere måter å presentere et skjermbilde ...
 • Analog programmering

  10.08.2021 | Kapittel

  ...med ulike begreper og kommandoer.   Når du programmerer en kode, med blokk eller tekst, forteller du et digitalt program hva det skal gjøre slik at noe skal skje. Den digitale enheten gjør akkurat det den ...