Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 3136 treff.
 • Hvordan utvikle et språkmiljø

  10.09.2019 | Artikkel

  Hvordan kan vi bygge et godt og utviklende språkmiljø for en person med behov for ASK? Med utgangspunkt i personens familie og andre nærpersoner og betydning disse har for språkmiljøet, ser vi her nærmere ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  Taleflytteamet i Statped tilbyr individ og systemtjenester. Vi har mange års erfaring med forskning, fagutvikling og direkte logopedarbeid. Individtjenester En individbasert tjeneste er rettet mot en person ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...deltakelse i sosiale fellesskap – hvor fellesskap med jevnaldrende er av særlig betydning. Barns deltakelse i læringsfellesskap med andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående ...
 • Snakk om stamming med apper

  12.06.2020 | Artikkel

  I oppfølging av barn og unge som stammer, er det viktig med desensitivisering av stamming. Desensitivisering handler om å ufarliggjøre stamming slik at det er lettere for barnet å snakke om stammingen ...
 • Statped har et viktig samfunnsoppdrag

  25.10.2022 | Artikkel

  Vi bidrar til at barn og elever når sitt fulle læringspotensial i et inkluderende fellesskap. Mange barn, elever og familier er i en sårbar situasjon.  Statped gir støtte og tjenester til kommuner og fylkeskommuner ...
 • 2.4 Tegn-til-tale i et inkluderende fellesskap

  11.06.2024 | Kapittel

  I et inkluderende miljø har alle sin naturlige tilhørighet, og ingen betegnes som inkluderte. Inkludering handler om å tilpasse miljøet til mangfoldet blant barn, unge og voksne og gi alle reell mulighet ...
 • ABC med punktskrift - et læreverk i lese- og skriveopplæringen

  09.10.2023 | Kapittel

  ...punktskrift er et læreverk som er utviklet av Statped for å ivareta det spesielle med lese- og skriveopplæring i punktskrift. Læreverket har en syntetisk tilnærming til opplæringen. Det er i hovedsak utviklet ...
 • Tidlig innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv

  10.02.2021

 • Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

  30.03.2020 | Kapittel

  ...som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Dette gjør også at det er variasjon i hvilken funksjon kommunikasjonshjelpemiddelet har. Tetzchner og Martinsen har utviklet en teoretisk ...
 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  Grunnleggende innføring i grammatiske begreper og analysemetoder på ord- og setningsplan, og hvordan begreper hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos personer med språkvansker ...