Til hovedinnhold
Viser 281–290 av 3117 treff.
 • Ti faktorer i barnehagen

  21.09.2022

 • Webinar i opptak

  04.08.2023 | Kapittel

 • Lyd i mobilitetsopplæringen

  01.09.2023 | Kapittel

  ...mobilitetsopplæringen bør det legges til rette for å øke elevens auditive bevissthet. Dette gjelder særlig i ruteopplæringen, men kan også være en del av den ordinære undervisningen. Å snakke om lyder kan for ...
 • Tilrettelegging i fag

  21.06.2023 | Kapittel

 • Opplæring i punktskrift

  05.10.2023 | Kapittel

  ...funksjonell måte, har rett til opplæring i punktskrift, jamfør opplæringslovens § 3-5 Opplæring i punktskrift i grunnskolen (udir.no) § 6-4 Opplæring i punktskrift i den vidaregåande opplæringa (udir.no) ...
 • Tilrettelegging i langrenn

  17.08.2023 | Kapittel

  ...taktil veiledning i form av baning av bevegelser. Fordi eleven kan ha utfordringer med tyngdeoverføring, kan det være nyttig å lære å gå på ski uten staver. Da er det svært viktig at sporene i løypa er stabile ...
 • Utskrift i punktskrift

  18.12.2023 | Kapittel

  ...skrevet ut en tekst i punktskrift. En må likevel være klar over at layouten på punktutskriften ikke blir den samme som den som vises i skjermbildet i Word før konverteringen. Et ark i A4-format har plass ...
 • Hjelpemidler i mobilitet

  01.09.2023 | Kapittel

 • Tilrettelegging i barnehagen

  22.08.2023 | Kapittel

  ...og hørselstap eller døvblindhet skal kunne delta i barnehagehverdagen på lik linje med andre barn. God planlegging og tilrettelegging, med utgangspunkt i kunnskap og kompetanse som fremmer læring og utvikling ...
 • Språkvansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  Når elever kommer over i videregående skole øker de språklige kravene. Både kompleksiteten i fagspråket og språket eleven må mestre for sosial samhandling mellom jevnaldrende øker. Elever med språkvansker ...