Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 2702 treff.
 • Tegn-til-tale e-læring

  11.06.2024 | Artikkel

  I denne e-læringen får du en innføring i tegn-til-taleTegn-til-tale er en alternativ eller supplerende kommunikasjonsform. Tegn-til-tale kan benyttes av barn, unge eller voksne som har nedsatt hørsel ...
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  Taleflytvanskar er eit felles namn for stamming og løpsk tale. Stamming og løpsk tale høyrest ulikt ut, men kan likevel vere vanskeleg å skilje. Typiske kjenneteikn for stamming er å repetere, forlenge ...
 • 2.3 Tegn-til-tale og rettigheter

  14.05.2024 | Kapittel

  ...kommunikasjonsform som gir mulighet til å uttrykke seg sammen med andre, er helt avgjørende for å kunne påvirke sine omgivelser og eget liv.   FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne ...
 • 2.2 Tegn-til-tale, for hvem?

  14.05.2024 | Kapittel

  ...eller voksne av ulike årsaker ikke utvikler et talespråk, har nedsatt hørsel, har et utydelig talespråk eller kommer sent i gang med å snakke, kan tegn-til-tale støtte læring og utvikling av språklige ferdigheter ...
 • Lávllagirji veahkkegielain / Sangbok med tegn-til-tale

  11.02.2020 | Bok/hefte

  ...samisk sangbok med tegn-til-tale tegn. Loga Lávllagrji birra davvisámegillii. En samisk sangbok med kjente samiske barnesanger. Sangboken inneholder også bilder av tegn-til-tale tegn som er tilpasset de ...
 • Modul 2 - Om tegn-til-tale

  14.05.2024 | Kapittel

  ...modul 2 omtaler vi rettigheter til opplæring i og bruk av tegn-til-tale og betydningen av et språkmiljø som bruker tegn-til-tale. Du får en beskrivelse av hva tegn-til-tale er, og hvem det er egnet for.
 • 2.1 Hva er tegn-til-tale

  11.06.2024 | Kapittel

  Tegn-til-tale regnes som en kommunikasjonsform under alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og baserer seg på det talte språket. Det betyr at man snakker morsmålet sitt, og bruker tegn som visuell ...
 • Taleflytvansker - stamming og løpsk tale

  08.03.2023 | Fagområde

  ...og løpsk tale er taleflytvansker. Stamming er å repetere, forlenge og blokkere lyder og småord. Løpsk tale vil si hurtig og utydelig tale. Stamming og løpsk tale gir vansker med flyt i talen. Kommunikasjon ...
 • Språk og tale

  09.06.2021 | Fagområde

  Statped skal medverke til at barn, unge og vaksne med språk- og talevanskar kan vere likeverdige deltakarar i opplæring, arbeid og samfunnsliv. Statped tilbyr spisskompetanse innan fagområdet og bistår ...
 • 2.4 Tegn-til-tale i et inkluderende fellesskap

  11.06.2024 | Kapittel

  ...tilpasse miljøet til mangfoldet blant barn, unge og voksne og gi alle reell mulighet til å delta i det faglige og sosiale fellesskapet.   I inkluderende fellesskap og læringsmiljø, er tegn naturlig i bruk ...