Til hovedinnhold
Viser 991–1000 av 2736 treff.
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...voksne hjelpe til. Med utgangspunkt i barnets omgivelser må barna bli veiledet og få redskaper til å mestre de ulike sosiale arenaene på en god måte. Praktisk bruk - fra utarbeidelse til øvelse og praksis ...
 • Leddrekkefølgen

  11.04.2024 | Kapittel

  ...informasjonen på. Det finnes alltid flere måter å gjøre dette på. Hva som er mest brukt i norsk tegnspråk, vet vi ennå ikke. Det er mange muligheter, flere enn dem vi skal innom her. Vi har noen holdepunkt ...
 • – Slik forebygger du skolefravær med oppdagerkompetanse

  18.04.2024 | Artikkel

  ...ført til skolefravær. – Jeg er opptatt av mulighetene for å forebygge. Hvordan kan mulige nevrodiagnoser se ut i førskolealderen? Hvordan kan barnehagens informasjon og kompetanse sikres overført til skolen ...
 • Norsk betegnelse for vansker med språk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språkvansker, SSV). Frem til nå har norske barn og unges vansker med språk blitt definert og forstått på ulike måter. Det har ført til et uoversiktlig og ulikt tjenestetilbud til denne gruppen. Mange forskjellige ...
 • Verb- og setningstesten (VOST)

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...også føre til afasi. I Norge rammes minst 5-6000 personer årlig av afasi. Det tilsvarer omkring 14-16 nye afasirammede hver dag. Den som får afasi, kan få problemer med å snakke, forstå talespråk, med å lese ...
 • Hvordan søke om digitale kommunikasjonsmidler

  10.04.2024 | Kapittel

  NAV HMS innvilger hjelpemidler ut fra beskrevet behov i søknaden, og den til enhver tid gjeldende rammeavtale for kommunikasjonshjelpemidler. Dersom man søker om utprøving, innebærer dette at det skal ...
 • Tekst

  11.04.2024 | Kapittel

  ...som er sagt selv om det ikke er skrevet. Her i denne beskrivelsen av norsk tegnspråk betyr tekst noe som er sagt på norsk tegnspråk. I prinsippet kan en tekst være svært kort, ett eneste lite signal. Men ...
 • Kearn-Sayres syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...forandringer i netthinnen til gradvis nedsatt syn og forstyrrelser i hjernens evne til å tolke synsinntrykk. Deretter kan det gå flere år før det viser seg andre nevrologiske tegn, som sammensatte og spesielle ...
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  Tolk er viktig i et tilgjengelighetsperspektiv. Mange tegnspråklige har stor glede av mulighetene tolk gir til å delta på for eksempel turntrening, i familieselskap, på et foredrag osv. Vi skal likevel ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...utvikling er vesentlig svakere enn forventet, til tross for god opplæring. Man skal også ta med i vurderingen hvilken nytte eleven har av ekstra tiltak som settes inn. Tegn på at et barn har en særskilt risiko ...