Til hovedinnhold
Viser 861–870 av 2744 treff.
 • Indiviidavuđot bálvalusat

  23.12.2014 | Kapittel

  ...djiide Ollesáiggeoahpahus bealjehisčalmmehis ohppiide ja giehtagielat ohppiide Kursa váhnemiidda ja ovddasteddjiide Kursa geavaheddjiide Báikkálaš gelbbolašvuođanannen Čielggadeamit Doaibmabijuid ovddideapmi ...
 • Spill som litteratur og tekstproduksjon

  14.09.2020 | Kapittel

  Mange spill fungerer som interaktive noveller. De følger oppbyggingen til en klassisk novelle, med et plott, spenningskurve og en overraskende slutt. Spillene inneholder også karakterer som løser problemer ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  ...har bruk for senere for å forstå og produsere skrevet tekst) begynner de å se sammenhengen mellom tale og skrift begynner de å forstå «konseptet» skrift, hvordan holde jeg en bok, hvor starter jeg å lese ...
 • Statpeds strategi 2023–2027

  12.12.2023 | Kapittel

  ...spesialpedagogiske arbeidet med samiske barn og elevar kompetansen til barnehagelærarar og lærarar i å nytte læremiddel for blinde, svaksynte og teiknspråklege samarbeidet med universitets- og høgskulesektoren ved ...
 • Word e-bøker og tilrettelegging av tekst

  23.02.2024 | Kapittel

  Gode råd til tilrettelegging av tekst som skal leses på leselist vil i stor grad følge prinsippene som brukes i lærebøker i Word-format produsert av Statped. Læreboka blir pedagogisk tilrettelagt. Dette ...
 • Språk, lytting og kommunikasjon i første leveår for barn med hørselstap

  26.08.2020 | Artikkel

  ...hjelpeinstanser.  Barnets første leveår består ofte av familietid fylt med glede og lykke. Men som foreldre til et barn med hørselstap, kan dere også kjenne på uro og usikkerhet.  Vi i Statped erfarer ofte at foreldrene ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  Tolv spørsmål som lærere kan stille til elever med nedsatt hørsel. Når eleven din svarer på spørsmålene nedenfor, kan du som er lærer få innsikt i elevens opplevelser av digital undervisning belyse saker ...
 • Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

  06.06.2023 | Kapittel

  Kolstad Danielsen, Statped. Tema for samtalen er; hva er viktig i lese- og skriveopplæringa og hva kjennetegner god lese- og skriveopplæring. Refsahl er tydelig på at det ikke finnes noen snarveier, man må ...
 • Tolk i opplæringen

  20.04.2023 | Kapittel

    Elever som har opplæring i og på tegnspråk (§2.6) skal fortrinnsvis få undervisning av lærere som kan formidle fagstoffet på tegnspråk. Undervisningen kan unntaksvis foregå ved bruk av tolk. Mange skoler ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  Det kan dermed være enklere å komme tilbake til skolen etter fravær. AV1- en stedfortreder i klasseromemt Hvordan fungerer AV1? AV1 består av et kamera, høyttaler og en mikrofon som kommuniserer gjennom en ...