Til hovedinnhold
Viser 901–910 av 2656 treff.
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  Artikulatoriske/fonetiske vansker En forståelig og tydelig taleproduksjon forutsetter artikulatorisk presisjon. Det betyr at man må kunne lage språklyder med ulike artikulasjonsmåter og artikulasjonssted ...
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  Tolk er viktig i et tilgjengelighetsperspektiv. Mange tegnspråklige har stor glede av mulighetene tolk gir til å delta på for eksempel turntrening, i familieselskap, på et foredrag osv. Vi skal likevel ...
 • Tourettes syndrom

  09.06.2021 | Fagområde

  Tourettes syndrom (TS) er en nevroutviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av ufrivillige lyder og bevegelser som kalles tics. De fleste med TS har et komplekst og sammensatt vanskebilde. Individuell tilrettelegging ...
 • Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  Interessene våre er individuelle, og personligheten kommer til uttrykk gjennom interesser. For barn og elever med utviklingshemming er innhenting av kunnskap om interesser et viktig grunnlag for den spesialpedagogiske ...
 • 6-punkt punktskrift

  28.03.2023 | Kapittel

  ...bokstaver, tall, skilletegn, matematiske tegn og symboler, eller musikknotasjon og sjakknotasjon. Punktskriftcellen med seks punkter gir mulighet for 64 ulike kombinasjoner. Det er ikke nok til å lage alle ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...måter å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring. For noen elever er tegnspråk aktuelt. Noen skoler er særlig tilrettelagt for elever med hørselstap.  Læringsmiljøer er ulike ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  ...man kan utnytte elevens kunnskap om tegnspråk, vises en måte å presentere bøying av norske verb på. Det er å kombinere tidslinje A som elevene kjenner fra tegnspråk, og en justert norsk verbbøyingstabell ...
 • Domstolene

  10.10.2016 | Nettressurs

  I ressursen finner du informasjon på tegnspråk om noen av prinsippene som ligger til grunn for det norske rettssystemet, og om rettens sammensetning i ulike saker og instanser. Det er også en egen side ...
 • Lese auditivt

  03.09.2018 | Kapittel

  ...nedsatt syn leser auditivt som et supplement eller alternativ til å lese taktilt eller visuelt. For å lese auditivt, bruker eleven datautstyret til å få lest opp tekst eller han hører en DAISY-bok. Noen elever ...
 • Å oppdage skriving for barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  30.05.2023 | Kapittel

  ...er det første trinnet mulighet til å prøve ut og eksperimentere med skrift selv. Denne perioden bruker barn flest ofte 2 – 3 år på – fra de første kruseduller på papiret til å kunne skrive slik at andre ...