Til hovedinnhold
Viser 911–920 av 2647 treff.
 • Syns- og hørselssans

  21.09.2023 | Kapittel

  Syn er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide synsinntrykkene slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene. Synssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss på nært hold og ...
 • Skjermleser – hva er det?

  11.05.2015 | Kapittel

  ...grafiske skjermbildet som tekst. Denne teksten formidles som standard med kunstig tale gjennom en innebygd talesyntese, men kan også vises som punktskrift på leselist Åpnes i et nytt vindu. Skjermleserprogrammet ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...egne forutsetninger. Programmering inviterer til samarbeid og problemløsning og kan fungere godt som en inkluderende læringsaktivitet i barnehagen. For å få til dette må du vurdere barnas behov for tilrettelegging ...
 • Om statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...direkte knytt til desse. Over 80 % av dei som bruker nettstaden, er pedagogar, foreldre og medarbeidarar i pedagogisk-psykologisk teneste (PPT). Mål Statped.no formidlar spesialpedagogisk kunnskap til målgruppa ...
 • Verktøykofferten

  25.08.2023 | Nettressurs

  - Tekstnær grammatikkundervisning i norsk tegnspråk En svært innholdsrik ressurs der målet er at elevene skal utvikle god tekstkompetanse i norsk tegnspråk. Elevene skal lære om hvordan grammatiske elementer ...
 • Erfaringsfilmer - teknologibruk

  16.08.2016 | Artikkel

   Bruken av de digitale verktøyene kan også være relevante i arbeid med barn og unge med språk-og talevansker. Book Creator som kommunikasjonverktøy Book Creator som kommunikasjonsverktøy Nettbrett i skole-hjem-samarbeid ...
 • Se – kom igjen!

  08.06.2016 | Artikkel

  Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Hva gjør jeg? (PDF) Oppgaver Modellere hvert fokusord eller uttrykk på talemaskinen. Demonstrere ordet eller vis eleven en konkret representasjon av uttrykket. Les boka ”Hva gjør ...
 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  ...knytter bokstavlyden (fonemet) til bokstavtegnet. Dysleksi er knyttet opp mot avkodingsvansker, og en med dysleksi har ofte vansker med: å huske hvilken lyd som hører til bokstaven å analysere enkeltlyder ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...løsninger for å programmere micro:bit. Du kan godt bruke micro:bit alene, men det går også an å koble til forskjellig slags tilbehør. micro:bit er svært utbredt i skolen, både på mellomtrinnet, i ungdomsskolen ...
 • Samhandling med personer med døvblindhet

  09.06.2017 | Veileder

  ...av syns- og hørselssansen er. Vi håper også den vil bidra til at flere personer med døvblindhet blir oppdaget og fulgt opp. Målgruppen for kurset er helsepersonell, personlige assistenter, støttekontakter ...