Til hovedinnhold
Viser 971–980 av 2736 treff.
 • Spørrende ytringer med ja/nei - svar

  11.04.2024 | Kapittel

  ...frem. Vi drar tegnene ut mot slutten av ytringen. Det vil si bevegelsen går treger/sakter mot slutten av ytringen. Når den vi sprø begynner å svare, tar vi hendene ned. Vi trenger utføre et tegn for den vi ...
 • Å lese punktskrift

  09.10.2023 | Kapittel

  Punktskrift består av opphøyde tegn i en punktskriftcelle. Tegnene leses ved å føre fingerputene over punktene. Lese punktskrift Når man leser punktskrift brukes den taktile sansen for å avkode. Lesing ...
 • Læringsaktiviteter 5. - 7. trinn

  11.04.2024 | Kapittel

  ...kan gjøre i rekkefølge eller som enkeltstående aktiviteter. bokser Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk  ...
 • Læringsaktiviteter 8. - 10. trinn

  11.04.2024 | Kapittel

  ...kan gjøre i rekkefølge eller som enkeltstående aktiviteter. bokser Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk  ...
 • Den ikke-manuelle komponenten: Hodet

  31.01.2023 | Kapittel

  Hodet brukes mye til å vise om en setning er bekreftende eller nektende. Hodet brukes ofte til å uttrykke seg mer simultant. Ved å riste på hodet for å vise om en setning er nektende trenger man ikke å ...
 • Gulahallan hárjehusat app

  16.06.2020 | App

  ...med skriftlige ord og lyder Appen kan også anvendes av andre med språk- og talevansker. Gulahallan hárjehusat app kan være til hjelp for å finne strategier for ordmobilisering (finne det rette ordet). Målet ...
 • Tilrettelegging

  05.11.2020 | Kapittel

  ...hva elevene trenger. Teknologien gir mange muligheter for lese- og skrivestøtte. Du kan bruke talesyntese, utvidet stavekontroll og diktering eller gjøre teksten mer tilgjengelig og forståelig med bilder ...
 • Tilrettelegge for godt lydmiljø

  23.08.2023 | Kapittel

  Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting og harking, kulepenner, tasting på mobiltelefon ...
 • Se barnets uttrykk

  21.09.2023 | Kapittel

  ...på om de har kontakt med barnet. Hørselen er en viktig innfallsport for lydleker, pludring, sang og tale. Når man er usikker på om barnet hører, så kan man også bli usikker på om det har noen hensikt å synge ...
 • Tid og påminnelser

  22.10.2019 | Kapittel

  I løpet av skolehverdagen forholder elevene seg til tid på ulike måter, noe som ikke alltid er like lett for alle selv om skoledagen til vanlig styres av timeinndeling, struktur og friminutter. Påminnelser ...