Til hovedinnhold
Viser 1231–1240 av 3450 treff.
 • Hva er utviklingshemming?

  07.02.2023 | Artikkel

  ...utviklingshemming i diagnosesystemet. Diagnosen bør settes i spesialisthelsetjenesten. Tre kriterier må oppfylles for å få en utviklingshemmingsdiagnose: Tilstanden oppstår i løpet av utviklingsalderen, som hittil er ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  Barn med høreapparat og CI bør komme i gang med bruk av tekniske hjelpemidler det siste året i barnehagen. Noen ganger kan det være utfordrende. Her får du tips og råd om hvordan du kan tilrettelegge på ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  Autisme eller autismespekterforstyrrelser (ASF) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kan ha en nevrobiologisk årsak. Internasjonalt brukes begrepet Autism Spectrum Disorders (ASD). Autisme ...
 • Hvem gjør hva på ASK-området

  24.01.2024 | Artikkel

  ...hjelpemidler og tjenester for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).   Oversikt for deg som er ansatt i PPT, barnehage eller skole/voksenopplæring, og som har- eller skal ha ansvar ...
 • Jevnaldrende i sosialt samspill

  20.04.2023 | Kapittel

  For en tolk kan det være lettere å tolke i strukturerte situasjoner. I skolesammenheng, kan en strukturert situasjon være i et klasserom der lærer snakker mest og har god kontroll på hvem som får ordet ...
 • 1.3 Oppskrifter som støtte til sosiale historier

  10.04.2024 | Kapittel

  En oppskrift er en trinnvis forklaring på en utfordrende oppgave eller situasjon, og kan være med på å tilrettelegge for deltakelse og mestring. Oppskrifter kan også brukes som en ytterligere konkretisering ...
 • Hørselshemmede elevers visuelle læringsstrategier

  02.04.2018 | Artikkel

  ...ordbilder, eller stavelser, eller ”smaker” på ordene. Bokstaverer ord med håndalfabetet. Visualiserer ord eller gjenkaller bilder mentalt. Overtar ansvar for å lage og bruke diagram og notater for å organisere ...
 • Ledsagerteknikker

  08.08.2023 | Kapittel

  ...særlig aktuelt å bruke ledsager i ukjente omgivelser eller ved midlertidige endringer i kjente omgivelser. For å ferdes trygt og effektivt bør både ledsager og den som ledsages kunne grunnleggende ledsagerteknikker ...
 • Språkforstyrrelser hos flerspråklige

  08.08.2023 | Kapittel

  ...vansker med tilegnelse og bruk av språk. DLD identifiseres ved at barnet viser språklige ferdigheter som er vesentlig under det som er forventet ut fra barnets alder og øvrige fungering, og fører til funksjonelle ...
 • Konsekvenser av synsnedsettelser

  28.09.2023 | Kapittel

  Symptomene på øyerelaterte og hjernerelaterte synsvansker kan ofte være like, og de pedagogiske tiltakene vil derfor kunne være de samme. Samtidig er personer med synsnedsettelser en svært heterogen gruppe ...