Til hovedinnhold
Viser 2501–2510 av 3449 treff.
 • Hvis du som lærer skal lage en bok til eleven din

  05.02.2024 | Kapittel

  ...som også skal brukes av et barn med nedsatt syn eller blindhet, er det noen viktige prinsipper det er viktig at du følger.  Bøker bør ha en struktur og ramme som gjør at eleven kjenner igjen oppbygningen ...
 • Kommunikasjonspass

  22.03.2023 | Kapittel

  ...kroppen med enkle meningsbærende uttrykk, for eksempel i form av lyder, bevegelser og gester. For disse menneskene kan et kommunikasjonspass være en måte å samle og presentere informasjon på, i et kort, lettfattelig ...
 • 1.5 Sensorisk utforskning

  04.03.2024 | Kapittel

  "De minst 12" handler om å finne minst tolv måter for sensorisk utforskning i mikrokontekst. "De minst 12" er en fremgangsmåte Hjelperen kan bruke for å øke sin egen bevissthet på sensorisk utforsking ...
 • Lydutjevningsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...barnehager og klasserom. Utstyret kalles lydutjevningsanlegg og består av høyttalere, lærer- og elevmikrofoner. Avhengig av rommets utforming brukes to eller fire høyttalere. Avstanden må ikke være for lang ...
 • Formidling

  11.11.2020 | Kapittel

  ...formidle kunnskap og meninger gjennom video, bildefortelling og lydopptak. Bildeblokk formidling Mange elever med lese- og skrivevansker har godt støtte i bilde og lyd. De får bedre forståelse for fagstoffet ...
 • Føtalt alkohol spekter forstyrrelse – Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...spektrum forstyrrelser eller føtalt alkoholsyndrom (FAS). Det er rapportert om både syns- og hørselsproblematikk hos mennesker med FASD. Innen syn dreier det seg om skjeling og umoden synsnerve. Når det ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  Barn og unge med autisme kan oppleve at de ikke forstår sosiale situasjoner, og kan derfor ha nytte av veiledning slik at de lærer seg sosial kompetanse.  Mange barn og unge lærer grunnleggende sosiale ...
 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  Kontrollpanel åpnes ved å klikke på SuperNova-ikonet eller trykke venstre VCtrl+Mellomrom. SuperNova skiller mellom venstre og høyre kontroll- og Shift-tast. SuperNova kontrollpanel kan også åpnes som ...
 • Leseforståelse gjennom god leseflyt

  04.05.2023 | Kapittel

  For å utvikle elevens leseforståelse er det viktig å jobbe med leseflyt og lesehastighet. Mengdetrening er avgjørende. Jo mer eleven leser, desto mer automatisert og flytende blir lesingen. Å lese flytende ...
 • Det visuelt orienterte klasserommet

  23.02.2016 | Nettressurs

  ...hørselshemmede Forelesning på video om at jo mer bevisst læreren er på strategier i det visuelle klasserommet, desto bedre læringsbetingelser blir det for alle i klassen. Forelesningen er todelt: Læringsfellesskap ...