Til hovedinnhold
Viser 341–350 av 3427 treff.
 • Tiltak i grunnskolen for elever med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  For elever med nedsatt hørsel er full tilgang til språk og kommunikasjon avgjørende for utvikling og læring. Skolen må legge til rette for god inkludering gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  Overgang mellom barnehage og skole Mål- god informasjon i overgangen Barn som utvikler skolefravær har ofte hatt utfordringer allerede i barnehagen. Det er derfor viktig at skolen får kunnskap om barnet ...
 • Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

  23.08.2023 | Artikkel

  ...syns- og hørselstap eller døvblindhet skal kunne delta i skolehverdagen på lik linje med andre barn. God planlegging og tilrettelegging, med utgangspunkt i kunnskap og kompetanse som fremmer læring og utvikling ...
 • Requirements for digital presentations at Tactile Reading 2021

  07.09.2023 | Artikkel

  ...design Bear in mind accessibility for attendees with blindness and vision impairment. Present your work as if you “were on radio”. However, pictures are a good support for sighted to highlight and engage ...
 • Requirements for digital presentations at Tactile Reading 2021

  07.09.2023 | Artikkel

  ...design Bear in mind accessibility for attendees with blindness and vision impairment. Present your work as if you “were on radio”. However, pictures are a good support for sighted to highlight and engage ...
 • Tiltak i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  ...førskolealder. For små barn er hørselen viktigst for å utvikle lytteferdighet og talespråk. Legg til rette for god tilgang til språk som skal omgi barn. Det gjelder både for talespråk og tegnspråk.  
 • Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

  02.01.2024 | Artikkel

  ...kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet skal kunne delta i barnehagehverdagen på lik linje med andre barn. God planlegging og tilrettelegging, med utgangspunkt i kunnskap og kompetanse som fremmer ...
 • Det offentlige må ta et krafttak for norsk tegnspråk

  16.01.2024 | Artikkel

  ...barns rett til opplæring i og på tegnspråk må styrkes og utvides. Det skriver vi i en høringsuttalelse til Kultur- og likestillingsdepartementet om NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Statpeds høringssvar ...
 • Matematikk i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  24.06.2016 | Artikkel

  ...nedsatt hørsel og døve barn trenger allerede i førskolealderen mange og varierte erfaringer med matematiske begreper. Det er viktig å være bevisst på det matematiske språket i hverdagen og styrke barnets ...
 • Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

  13.06.2016 | Artikkel

  ...avhengig av kompetansen til de som skal undervise. Skoleeier har ansvaret for at personalet har den riktige kompetansen. Lærere med ansvar for å undervise elever med nedsatt hørsel bør ha noen særlige kompetanser ...