Til hovedinnhold
Viser 471–480 av 3388 treff.
 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  Alle har behov for å vite hva som skjer i løpet av skoledagen. For noen elever er det helt avgjørende med slik informasjon for å kunne oppleve kontroll og føle seg trygge i en læringssituasjon. Her får ...
 • Utredning og diagnose

  01.03.2018 | Kapittel

  ...brukere som får diagnosen APD, eller som har et funksjonstap som er forenlig med APD. Utredning og behandling av personer med APD krever en bred flerfaglig tilnærming (Bellis og Ferre 1999, Chermak et.al.
 • Barn og søvnbehov

  22.05.2018 | Kapittel

  Barns behov for søvn varierer. Noen nyfødte sover ti timer i døgnet, mens andre sover 18 timer. Begge deler er normalt. De fleste babyer våkner om natten de første månedene for å få mat. Søvnproblemer ...
 • Forutsigbarhet og selvstendighet

  16.01.2024 | Kapittel

  ...skaffe seg oversikt over en ny side eller et nytt ark. Å skaffe seg oversikt er avgjørende for å kunne arbeide mest mulig selvstendig med lærestoffet. Forutsigbarhet og selvstendighet ...
 • Lysforhold, kontraster og forstørring

  17.08.2023 | Kapittel

  ...lysforhold. Innendørs bør man ha jevn belysing, og unngå at eleven blendes fra vinduer og lysarmaturer. Dersom aktiviteten foregår utendørs, kan eleven ha behov for mer støtte på grunn av skiftende lysforhold ...
 • Bevegelighet og tøying

  21.08.2023 | Kapittel

  ...med “bremsene på” da de mangler oversikt over omgivelsene. De har derfor ekstra behov for bevegelighetstrening og tøyningsøvelser. Øvelsen «engelen», som demonstreres i videoen nedenfor, gir god bevegelighetstrening ...
 • Avspenning og pusteøvelser

  22.08.2023 | Kapittel

  ...indre uro og smerter. Videoene nedenfor viser eksempler på avspenningsøvelser.  spennavspenn avspenning Nedenfor finner du videoer som viser ulike pusteøvelser som kan brukes som avspenning, for eksempel ...
 • Nyttige apper og program

  23.10.2023 | Kapittel

  Her finner du en oversikt over apper og program som fungerer godt med skjermleser.
 • Engasjement, motivasjon og mestring

  04.05.2023 | Kapittel

  For å ivareta prinsippene om engasjement og motivasjon, må eleven oppleve mestring. Det er derfor helt avgjørende at læreren alltid forteller eleven hva han skal lese, slik at han alltid lykkes aldri tester ...
 • Kjennemerker og ledelinjer

  11.08.2023 | Kapittel

  Mobilitetsruten består av kjennemerker og ledelinjer. Kjennemerker fungerer som markører for det som kommer i ruta og hva eleven skal gjøre ved hvert enkelt kjennemerke. Dette kan være at eleven skal gå ...