Til hovedinnhold
Viser 711–720 av 3389 treff.
 • Erher.no – ressurs for hørselshemmede

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...hørselshemmede. Nettsidene eies av Statped og er en ressurs for å undervise hørselshemmede barn, unge og voksne. Ressursene er fordelt på barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.  I grunnopplæringen ...
 • Mobilitetsopplæring for elever med CVI

  09.08.2023 | Kapittel

  ...både synsfunksjon, kognisjon og motorikk. Kunnskap om (syns)funksjon er derfor viktig for å kunne gi god mobilitetsopplæring. CVI kan arte seg ulikt fra person til person. For å tilrettelegge i mobilitetsopplæringen ...
 • Kurs for elever med hørselstap

  20.09.2023 | Tjeneste

  Kursene er for elever i grunnskolen som vil vite mer om eget hørselstap. De får også kontakt og kan dele erfaringer med jevnaldrende som har nedsatt hørsel eller såkalte hørselsvansker. Målgruppe Elever ...
 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  Her kan du lese meg om hva filmen Rom for mangfold inneholder. Ulike historier med ulikt utgangspunkt Morten (14) går på Farsund barne- og ungdomsskole. Han har ADHD og har skapt store utfordringer i skolemiljøet ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...nevroutviklingsforstyrrelser og høyt skolefravær trenger individuell og tilpasset tilrettelegging. Skal du hjelpe elever tilbake til skolen gir det best resultat å være kreativ og fleksibel i valg av verktøy ...
 • Undersøkelse forut for kjevekirurgisk inngrep

  31.05.2021

 • Behov for logopedtiltak på hjemsted

  14.06.2021

 • Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

  03.06.2021 | Kapittel

  ...r, som ADHD, Tourettes syndrom og autisme, er sårbare for overgangene i løpet av en skoledag. Overgangene har ofte mindre struktur, og kan fort bli kaotiske, støyende og uoversiktlige. Får ikke elevene ...
 • Barnehagens betydning for barns språkutvikling

  07.02.2022

 • Tilrettelegge for et godt lydmiljø

  22.08.2023 | Kapittel

  Lydmiljøet påvirker mulighetene for å kommunisere uanstrengt. Det er særlig to forhold som påvirker lytteforholdene: etterklangstid støy Etterklangstiden sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd blir ...