Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 641 treff.
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...moderate hørselstap.  Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Formål Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Tics i barnehagen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...sikre god utvikling er det viktig med tidlig innsats. Med tidlig innsats mener vi å kartlegge bekymringer og vansker slik at forebyggende og kompenserende tiltak kan settes inn. Kunnskap om ticslidelser ...
 • Inkluderende fellesskap i barnehagen krever nytenkning

  26.06.2019 | Artikkel

  ...i utdanningssystemet og på forskningsfeltet. Høsten 2019 kommer en viktig stortingsmelding: "Tidlig innsats og inkluderende fellesskap". Den skal foreslå nye løsninger for å lykkes med spesialpedagogikk ...
 • Oppdage hørselstap

  19.10.2016 | Artikkel

  Det er viktig å avdekke hørselstap så tidlig som mulig, slik at tiltak kan bli igangsatt. Dette gjøres på sykehus for nyfødte og følges opp av helsestasjoner i ettertid. I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening ...
 • Strakstilbud ved nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...etter at Statped har fått en henvendelse. Mål Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer kontakt ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...enn jevngamle.  Tidlig innsats for bekymringsfull atferd handler om å avdekke vansker og fange opp barna i en tidlig fase for å kunne sette i verk kompenserende og forebyggende tiltak.  Kunnskap om ADHD ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...sortering, plassering, måling, antall, opptelling, tallsymboler, tallrekker, mønster og regning. Tidlig innsats i regning kan være viktigere enn det mange har antatt til nå. Noen undersøkelser viser at barns ...
 • Utredning av stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  Dette er viktig for å kunne sette mål for den logopediske oppfølgingen og finne gode, målrettede tiltak. Det må alltid foreligge en epikrise fra øre-nese-hals lege før logopeden begynner å jobbe. En rådgivende ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...veksle mellom de to språkene ettersom hvilket miljø de befinner seg i. Tidlig innsats Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for et barn med én gang det er behov for det, når som helst i opplæringsløpet ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  ...vil tilrettelegging av det fysiske miljøet gjøre det enklere å ta seg fram i omgivelsene. Tidlig innsats Tidlig veiledning og oppfølging av den synshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes med ...