Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 694 treff.
 • The Second Language Learners Plus Intervention (SL+)

  03.04.2020 | Artikkel

  ...forskningsråd.  Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle og undersøke virkningen av et digitalt språktiltak for minoritetsspråklige barnehagebarn med svake norskferdigheter. I prosjektet har Statped et særlig ...
 • Synsnedsettelser før skolealder

  23.02.2021 | Fagområde

  ...synsnedsettelse kan påvirke motorisk, språklig og sosial utvikling hos barn. Her får du også tips om tiltak som kan fremme barnets utvikling på disse områdene.
 • Tics i barnehagen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...sikre god utvikling er det viktig med tidlig innsats. Med tidlig innsats mener vi å kartlegge bekymringer og vansker slik at forebyggende og kompenserende tiltak kan settes inn. Kunnskap om ticslidelser ...
 • Oppdagerkompetanse, overgang mellom barnehage og skole og forebygging av skolefravær

  22.04.2024 | Kapittel

  ...pedagoger i barnehager og skoler bør ha for tidlig å kunne identifisere sårbarhet og utviklingsmessige forsinkelser som er i behov av tiltak jfr. tidlig innsats. Denne teksten handler om barn og unge med ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...moderate hørselstap.  Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Formål Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Når bør dysleksidiagnosen settes?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...at en elev kan ha dysleksi, kan og bør normalt oppdages tidlig – i alle fall i løpet av 1. klasse. Hvis slike tidlige tegn oppdages, bør tiltak settes inn. Det viktigste er hva som blir gjort i tiden fra ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Seksjon

  ...kan ha særlige utfordringer når de skal tilegne seg grunnleggende regneferdigheter. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...enn jevngamle.  Tidlig innsats for bekymringsfull atferd handler om å avdekke vansker og fange opp barna i en tidlig fase for å kunne sette i verk kompenserende og forebyggende tiltak.  Kunnskap om ADHD ...
 • Fase 3. Henvisning til PPT

  04.08.2023 | Kapittel

  Når en elev henvises til PPT skal elevens læringsutfordringer og skolens innsats for å forbedre læringsutbyttet være godt dokumentert fra fase 1 og 2. I denne dokumentasjonen er elevens medvirkning et ...
 • Barnehage

  26.06.2016 | Tema

  ...utvikling, lek og læring hos alle barn. I barnehagen kan barn som trenger hjelp og støtte, oppdages tidlig, og god tilrettelegging kan settes inn raskt.