Til hovedinnhold
Viser 161–170 av 694 treff.
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  Afasi kan ha innvirkning på livskvaliteten. Tiltak som kan opprettholde en god livskvalitet bør være en del av oppfølgingen. Personer med afasi kan oppleve dårligere livskvalitet enn før de fikk afasi ...
 • Nyoppdaget hørselstap

  20.09.2023 | Kapittel

  ...barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år. Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats. Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner som kan støtte opp om familiens ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...omkring 180 ekstremt premature barn i Norge (før 28. uke). Det brukes store ressurser på medisinsk innsats ved fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når familiene kommer hjem og skal klare seg ...
 • Kartlegging hos hørselshemmede

  23.05.2023 | Artikkel

  ...skolen generelt. Mange hørselshemmede elever, med og uten CI, kan ofte ha gode leseferdigheter på tidlige årstrinn, men hos mange avtar dette med alderen. Årsakene til dette kan være mange: elevens ordforråd ...
 • Arbeidsalliansens betydning for et godt samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...deltaker i samarbeidet. Som deltaker styrkes eller svekkes arbeidsalliansen gjennom et mangfold av tiltak og intervensjoner som i stor grad er påvirket av fagpersonens kompetanse og personlige profil. I ...
 • Lære for livet

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...finnes en rekke autentiske, pedagogiske fortellinger. Noen fortellinger beskriver hvordan tidlig og målrettet innsats gir langsiktige og positive resultater. Andre fortellinger handler om lite gjennomtenkte ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...tverrfaglige utvalget som står bak rapporten har foreslått en rekke tiltak for barn med cochleaimplantat (CI). Utvalgets forslag Tidlig innsats En nasjonal standard for screening av hørsel. Nasjonale retningslinjer ...
 • «Spør oss»-tjenesten gir hjelp og skaper ideer

  30.09.2022 | Artikkel

  ...opplevde at de fikk hjelp til det de lurte på. 62 % sa at de gjennom dialogen fikk ideer til konkrete tiltak de kunne iverksette i sin situasjon. Dette viser en brukerundersøkelse som ble gjennomført mellom ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  Tidlig innsats styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...fremtredende symptomet i den første fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet ...