Til hovedinnhold
Viser 161–170 av 641 treff.
 • Se forelsningene og last ned presentasjoner

  03.06.2019 | Artikkel

  Kunnskapsdepartementet    Last ned presentasjon (pdf) Status for den nye stortingsmeldingen "Tidlig innsats og inkluderende fellesskap" Last ned presentasjon(pdf) Education and the prevention of mental ...
 • Hva er løpsk tale?

  31.08.2016 | Bok/hefte

  ...fagpersoner for å gjøre vansken mer kjent. Det kan bidra til at vansken blir tidligere oppdaget og tiltak settes inn på et tidligere tidspunkt. Løpsk tale er lite kjent blant folk flest og for yrkesgrupper ...
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  ...kommunikasjonsferdighetene dreier seg om koordinert innsats på tre områder: Utvikle en forståelse for hvordan den enkelte uttrykker seg, og gjennomføre tiltak som forbedrer uttrykksmulighetene, for eksempel ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...barns lek handler om bruk av leker. For barn med multifunksjonshemming må vi ofte gjøre en spesiell innsats for å finne leker som appellerer og lett lar seg påvirke. I noen tilfeller kan det være fornuftig ...
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...døvblindhet. Kompetansen brukes ved tidlig innsats, kontinuerlig opplæring og oppfølging av foreldre opplæring og oppfølging av brukernes nettverk tilrettelegging av konkrete tiltak på individ- og på systemnivå ...
 • Hvordan skape godt lyttemiljø i skole og barnehage?

  20.06.2016 | Artikkel

  Hvilke tiltak kan være nødvendige for å skape et godt lyttemiljø i dagens skoler og barnehager?  Barn i klasserom kaster papir ...
 • Venner for livet

  07.02.2017 | Nettressurs

  ...utvikling på 40, 50 og 60-tallet. Her er også et stort bildemateriale og sitater fra intervju med tidligere elever som har gått på ulike døveskoler. Døveskolens opprinnelse og utvikling Andreas Christian ...
 • Spør oss

  01.03.2019 | Tema

  Spør oss om spesialpedagogikk og tiltak for barn og elever med særskilte opplæringsbehov. Alle kan få råd, og vi drøfter anonymiserte saker med deg.  
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...barn og elever med spesialpedagogiske behov og minoritetsspråklige elever med behov for særlige språktiltak. Inkludering for flerspråklige Det betyr en tilrettelegging og organisering som gjør at alle kan ...
 • I barnehagen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...utredning er klar. Tidlige tiltak kan iverksettes umiddelbart når barnehagen mistenker at et barn kan ha autismespekterforstyrrelse. Ofte handler dette om universelle tiltak som vil være gode tiltak for barn flest ...