Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 641 treff.
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  ...krever hørseltap vedvarende oppmerksomhet fra omgivelsene og at tiltak planlegges og iverksettes i god tid.  Stadfeste hørselstap tidlig Alle nyfødte i Norge screenes med tanke på hørselstap ved en enkel ...
 • Didaktiske overveielser

  25.01.2018 | Kapittel

  ...forstått bidrar til mestringsfølelse hos eleven. Dette kan ha positive ringvirkninger på utholdenhet og innsats.
 • Hva er primær progressiv afasi (PPA) – og hva har det å si for oss logopeder?

  07.04.2022 | Artikkel

  ...kommunikasjonsfunksjonen for personer med PPA, men ulike varianter av PPA krever ulike tiltak. Riktig diagnose tidlig er derfor viktig. Slike vansker krever omfattende kartlegging av språklig og kognitiv ...
 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  Statped i ein omstillingsprosess fram til 2024 for å følge opp Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no). Dette inneber mellom anna ...
 • 10. desember

  10.12.2022 | Artikkel

  Hvordan forstå vanskebildet og tilrettelegge opplæringen? (26:20) 10. desember 2022 Irina Jensø, tidligere seniorrådgiver i Statped Ressurser om matematikkvansker ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  ...fra barnehage til skole. Fra hjem til barnehage Når barnet skal fra hjem og inn i barnehage er tidlig innsats viktig. PPT og Statped bør være på plass og bidra. Statped har straks-tilbud for foreldre i denne ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (mp3)

  19.06.2019 | Podkast

  ...viktig funn fordi det er lett å tro at barn som snakker godt, også fungerer godt sosialt. Men tidlig innsats kan gjøre en forskjell. Det er viktig med åpenhet rundt vansken og de utfordringene som følger ...
 • Statpeds rolle

  07.07.2021 | Kapittel

  ...drøfte kompetansebehov eller tiltak for å heve aktuell kompetanse. Etter avtale med universitet eller høgskole kan vi planlegge og gjennomføre prioriterte kompetansehevingstiltak. Universitets- og høgskolesektoren ...
 • Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

  19.10.2016 | Artikkel

  ...artikkelforfatterne. Om dette uttalte Wenche Andersen Helland til forskning.no: – Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor. Dette betyr ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...bygges opp for eksempel høytlesing, tekstet film med mer gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats fordi eleven har nok måtte arbeide mer enn andre for å oppnå sine læringsmål har et tett samarbeid ...