Til hovedinnhold
Viser 181–190 av 641 treff.
 • Forord

  02.12.2016 | Kapittel

  ...muligheten for at flere kan bidra aktivt i samfunnslivet. I dette målbildet beskriver vi seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet får en sentral plass i perioden 2017–2022. Vi håper at vårt målbilde ...
 • Et inkluderende læringsmiljø

  02.12.2016 | Kapittel

  ...behov, er også et grunnlag for å hindre og redusere mobbing. Et inkluderende læringsmiljø krever innsats, vilje og kompetanse. Holdninger hos ledelse i barnehage og skoler, personale, medelever og foreldre ...
 • FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

  30.11.2021 | Nettressurs

  ...hovedtema. KORT OM menneskerettighetene Menneskerettighetene Barnets rettigheter (barnekonvensjonen) Kamp for rettigheter Aktuelle ressurser fra ELEVKANALEN Med ressursen får elevene lære om FN, og hvorfor ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...som da skjer. Kanskje er det viktig at barnet prøver å gå ut i snøen uten støvler, hvis det er en kamp for å få støvlene på. Et seende barn kan springe ut, men et barn med blindhet har ofte voksne så tett ...
 • 16. desember

  16.12.2022 | Artikkel

  Hvordan avdekke og forebygge mobbing og utenforskap? (23:12) 16. desember 2022 Eline Øksendal, tidligere seniorrådgiver i Statped Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting ...
 • Nevroutviklingsforstyrrelser

  10.06.2021 | Artikkel

  Nevroutviklingsforstyrrelser er tilstander der nevrologisk og psykologisk utvikling er forsinket eller avvikende fra tidlig barndom. De vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene er ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser ...
 • Stemmevansker hos barn

  03.03.2023 | Kapittel

  ...overbelastning av stemmen. Heshet rammer ofte utadvendte og aktive barn som prater mye. Barn som er svært for tidlig født og barn som har vært intubert, har større risiko for å utvikle langvarige stemmevansker dersom ...
 • The Second Language Learners Plus Intervention (SL+)

  03.04.2020 | Artikkel

  ...forskningsråd.  Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle og undersøke virkningen av et digitalt språktiltak for minoritetsspråklige barnehagebarn med svake norskferdigheter. I prosjektet har Statped et særlig ...
 • Interesse og motivasjon

  01.03.2021 | Kapittel

  Det er nærliggende å tro at dersom arbeidsinnsatsen resulterer i en kjørende robotbil, vil det være lettere å motiveres til å holde ut, og gjøre en ekstra innsats. Programmering representerer en alternativ ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  23.05.2019 | Artikkel

  ...annet lære hvordan de konstruerer sine egne «lesebaner» og integrerer informasjon som ofte er motstridende, på tvers av websider og representasjoner, til en sammenhengende helhet. Selv om dette kan føre ...