Til hovedinnhold
Viser 191–200 av 695 treff.
 • SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

  02.03.2016 | Artikkel

  ...stimulering. SMART måler responsfrekvens og -styrke som er av stor betydning ved valg av rehabiliteringstiltak. SMART stiller krav til tverr-faglighet og deltakelse fra pårørende i kartleggingen og kan ...
 • Kartlegging av alternativ og supplerende kommunikasjon

  08.06.2020 | Artikkel

  får riktig oppfølging. En målsetting er også å observere eventuelle endringer i behov slik at tiltakene til enhver tid er tilpasset personen med behov for ASK.    
 • Didaktiske overveielser

  25.01.2018 | Kapittel

  ...forstått bidrar til mestringsfølelse hos eleven. Dette kan ha positive ringvirkninger på utholdenhet og innsats.
 • Ledsaging

  17.08.2023 | Kapittel

  ...taktiker. I mange tilfeller er eleven avhengig av ledsager for å mestre og oppnå målene om initiativ og innsats. Det er et mål at eleven utfører aktivitetene mest mulig selvstendig eller sammen med medelever.
 • Om læremidler i punktskrift fra Statped

  04.01.2017 | Artikkel

  ...videregående skoler kan bestille tilrettelagte lærebøker fra Statped. Dersom boka ikke er tilrettelagt tidligere, kan du søke om å få læreboka tilrettelagt i punktskrift på papir, eller som elektronisk bok for ...
 • I barnehagen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...utredning er klar. Tidlige tiltak kan iverksettes umiddelbart når barnehagen mistenker at et barn kan ha autismespekterforstyrrelse. Ofte handler dette om universelle tiltak som vil være gode tiltak for barn flest ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  ...handle om at man ikke føler man har fått tilstrekkelig igjen for det arbeidet som har blitt lagt ned tidligere, mens det for andre kan handle om et ønske om å klare seg på egenhånd. Andre grunner kan være at ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  Description and Replication; Hoffmann et al. 2014), men informasjon om skreddersøm av tiltakene, modifikasjon og hvor likt tiltakene ble gitt, var i liten grad gjengitt. Studier som evaluerte generelle afasiintervensjoner ...
 • Erasmus+ 2019 Strategisk partnerskap – Alvorlig skolefravær

  30.11.2022 | Artikkel

  ...skolefravær. Dette prosjektet tar sikte på å forbedre eksisterende systemer og gi anbefalinger til tiltak rettet  mot elever med alvorlig skolefravær. Prosjektets faser Prosjektet vil gå i to hovedfaser ...
 • Planlegging av skolestart

  23.06.2016 | Artikkel

  ...til, og valg av undervisningsrom igangsette måling av etterklang, se på behov for bygningsmessige tiltak diskutere søknad om teknisk utstyr; (frister kan variere) Vinteren før skolestart Sakkyndig vurdering ...