Til hovedinnhold
Viser 201–210 av 641 treff.
 • Ulike syndromer

  05.06.2020 | Kapittel

  ASF, for eksempel Down syndrom. Spesialpedagogiske arbeidsmåter bør legge vekt på lærings- og opplæringstiltak som tar hensyn til autismens gjennomgripende og dominerende rolle i diagnosesammenfallet.
 • Samsyn

  18.09.2019 | Kapittel

  ...eller manglende samsyn lærer å vurdere avstander og dybde gjennom varierte erfaringer. Med enkle tiltak kan du være med på å tilrettelegge sånn at det blir mer motiverende for eleven å delta.
 • Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort botid

  16.06.2017 | Bok/hefte

  ...fellesskap identifiserer oppfølgingbehov så tidlig som mulig Tilnærmingen er prøvd ut i et utviklingsprosjekt mellom Statped og Fredrikstad kommune. Tiltak for bedre kompetanse og pedagogisk tilrettelegging ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...for at barnet skal ha det bra, disse strategiene er det viktig at personalet får kunnskap om. Gode tiltak Ha faste rutiner gjennom dagen. Barnehagens ansatte bør i så stor grad som mulig gjøre dagene forutsigbare ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...hovedsakelig knyttet til nevroutvikling (hjernens utvikling) hos barnet. Begrepet sier noe om at barn som i tidlig førskolealder har vansker innenfor ett område, somregel har vansker innenfor flere områder. Bekymringen ...
 • Barnehage

  26.06.2016 | Tema

  ...utvikling, lek og læring hos alle barn. I barnehagen kan barn som trenger hjelp og støtte, oppdages tidlig, og god tilrettelegging kan settes inn raskt. 
 • Sånn er livet - 7 år etter

  06.06.2016 | Bok/hefte

  Utredningen må være en del av tiltaket. Diagnosen må komme så tidlig som mulig. Foresatte må oppleve å bli tatt på alvor med sin bekymring. Medisinering er et selvfølgelig og effektivt tiltak som må prøves. Det må ...
 • Hjertespråkets talskvinne

  24.01.2014

  ...huller i den norske versjonen i forhold til samisktalende barn. Det gjør at varsellampene blinker for tidlig fordi samiske barn ikke forstår de norske begrepene, forteller den engasjerte rådgiveren. Videre ...
 • Alstrøm syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...diagnosen. Dette gjelder både tidspunkt når symptomene oppstår og alvorlighetsgraden av symptomer. Tidlige symptomer på synsnedsettelse er lysømfintlighet og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser).  Synsvanskene ...
 • TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...å formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. Materiellet ...