Til hovedinnhold
Viser 201–210 av 695 treff.
 • Erasmus+ 2019 Strategisk partnerskap – Alvorlig skolefravær

  30.11.2022 | Artikkel

  ...skolefravær. Dette prosjektet tar sikte på å forbedre eksisterende systemer og gi anbefalinger til tiltak rettet  mot elever med alvorlig skolefravær. Prosjektets faser Prosjektet vil gå i to hovedfaser ...
 • Norsk betegnelse for vansker med språk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språkforstyrrelser (DLD) benyttes som ny betegnelse på vedvarende vansker med språk hos barn og unge (tidligere kalt spesifikke språkvansker, SSV). Frem til nå har norske barn og unges vansker med språk blitt ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  Overgangene fra barnehage til skole og mellom grunnskole og videregående opplæring er sårbare prosesser. Tiltak rundt barn og unge med nedsatt hørsel krever langsiktig planlegging. Det er nødvendig med langsiktig ...
 • Statpeds rolle

  07.07.2021 | Kapittel

  ...drøfte kompetansebehov eller tiltak for å heve aktuell kompetanse. Etter avtale med universitet eller høgskole kan vi planlegge og gjennomføre prioriterte kompetansehevingstiltak. Universitets- og høgskolesektoren ...
 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...læringsmål som avviker fra læreplanen. Disse er aktuelle for å utvikle læringsmål og planlegge pedagogisk innsats: egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse) kommunikasjon (å kunne gjøre seg forstått ...
 • Statpeds strategi 2023–2027

  12.12.2023 | Kapittel

  Statpeds strategi 2023–2027 har seks innsatsområde som møter utviklingstrekk og utfordringar vi ser i opplæringssektoren. Statped skal styrke det kunnskapsbaserte og praksisnære kompetansetilbodet som ...
 • Mobilitet

  23.08.2023 | Kapittel

  Selvstendighet betyr ikke nødvendigvis her å skulle forflytte seg helt alene, men med så mye egeninnsats som eleven klarer ut fra sine forutsetninger. For et barn i skolealder kan mobilitetsopplæring ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...komplisert prosessen er. Nå skjer diagnostisering tidligere enn før, og det hørselstekniske utstyret er bedre. Det gjør at døve barn i dag har tidligere og bedre tilgang til talespråket. Men utbyttet av ...
 • Overgang til barnehage

  22.08.2023 | Kapittel

  ...hørselstap har ofte behov for spesiell tilrettelegging for læring og utvikling, og spesialpedagogiske tiltak vil ofte være nødvendig. Barnet har rett til slik hjelp, og kommunen har plikt til å oppfylle retten ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (mp3)

  19.06.2019 | Podkast

  ...viktig funn fordi det er lett å tro at barn som snakker godt, også fungerer godt sosialt. Men tidlig innsats kan gjøre en forskjell. Det er viktig med åpenhet rundt vansken og de utfordringene som følger ...