Til hovedinnhold
Viser 211–220 av 621 treff.
 • Utrede antatte eller påviste synsvansker

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...og pedagogiske tiltak. Målgruppe Barn, unge og voksne med antatte eller påviste synsvansker. Mål Utredningen danner grunnlag for synspedagogisk rådgivning og pedagogiske tiltak. Tiltak blir utformet i ...
 • Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging

  06.05.2021 | Artikkel

  Fire tiltak for at elever med hørselstap kan delta i sosiale og kulturelle fellesskap på skolen. Etter hvert som elevene blir eldre, endres ofte den sosiale samhandlingen. Samspillet endrer seg fra fysisk ...
 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  Hvordan kan vi gi god opplæring i matematikk til en elev med synssvekkelse? Hvilke tiltak fungerer, og hvordan skal vi legge opp arbeidet med de ulike kompetansemålene? I denne veilederen har vi samlet ...
 • Hvordan knuse noen vegger som står igjen fra gamleskolen? Del 2

  09.12.2021 | Video

  ...inkluderende e-læringsmoduler som støttes opp med veiledning og fagdager av Statped. Formålet med kompetansetiltaket er å inkludere alle elever i læringsfellesskapet ved bruk av digitale verktøy. E-læringen gjennomføres ...
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  ...eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring. Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet opp – til tross for at ulike tiltak har vært prøvd gjennom ...
 • Vilkår

  13.06.2016 | Artikkel

  ...om tjenester. Statped gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner når de har utredet og iverksatt tiltak uten ønskede resultater de ikke kan forventes å ha kompetanse Statped vurderer at det lokalt bør ...
 • Utredning som tjeneste i Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  ...opplæring, deltakelse og læringsmiljø. Målet med utredningen er å legge et grunnlag for pedagogiske tiltak og tilrettelegging for å sikre at bruker får en tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte. Statped ...
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  ...vennskap blant elever som bruker ASK i 1.–4. trinn i skolen. I avhandlingen beskriver jeg en rekke innsatsområder med betydning for å etablere og opprettholde vennskap mellom elevene som bruker ASK og deres ...
 • Kartlegg atferden

  25.08.2017 | Kapittel

  ...omgivelsene hva som er et godt tidspunkt for å sette inn tiltak, noe som må ses i sammenheng med eventuelle andre utfordringer som krever tiltak (hva er viktigst nå?) ...
 • Ufrivillig skolefravær - om å utnytte elevenes interesser for å skape mestring

  02.12.2021 | Video

  ...fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som opplever at de har prøvd alt, men at ingen av tiltakene fungerer for å hjelpe barnet tilbake på skolen. I dette innlegget vil Maren-Johanne fortelle om ...