Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 622 treff.
 • Planlegging og samarbeid

  06.04.2021 | Kapittel

  Rammeplan Start tidleg Det er ein rekke faktorar som kan påverke om eit barn får eit tilfredsstillande opplæringstilbod. Ulike tiltak må planleggast og vurderast i god tid før skolestart. Nokre tiltak kan det ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  Afasi kan ha innvirkning på livskvaliteten. Tiltak som kan opprettholde en god livskvalitet bør være en del av oppfølgingen. Personer med afasi kan oppleve dårligere livskvalitet enn før de fikk afasi ...
 • Barn med ADHD i barnehagen

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ADHD-relatert atferd eller ADHD-diagnose skal få et godt tilrettelagt barnehagetilbud og nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Boken gir barnehagepersonalet faglig kunnskap for å bidra til at barna får et barnehagetilbud ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...livet på døveskolen frem til 1960 tallet. Her kan du lære om døveskolens historie, undervisningen, striden om tegnspråk eller tale, hørselsteknisk utstyr, det å bo på internat, vennskap og hvordan andre verdenskrig ...
 • Prematuritet

  10.06.2020 | Kapittel

  ...barn som er for tidlig født eller et prematurt barn. Når barnet er født før 32 uker brukes betegnelsen meget prematurt barn og før 28 uker ekstrem prematuritet. Barn som er født for tidlig er mer utsatt ...
 • Henvisning til PPT

  25.01.2018 | Kapittel

  Henvis tidlig til PPT. PPT blir en viktig samarbeidspart og kan bidra med nødvendig evnemessig og pedagogisk utredning. PPT må skrive en sakkyndig vurdering hvis eleven har endrede opplæringsforutsetninger ...
 • Synstap og overganger i skolen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...enda tidligere. Overganger er viktige milepæler for alle. For barn og unge med synshemming, er overganger ekstra kritiske, noe som gjør dem mer sårbare. Det er nødvendig å planlegge overgangen tidlig for ...
 • Norries sykdom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...etterhvert De fleste med Norries sykdom utvikler også et sensorinevralt hørselstap som starter i tidlig småbarnsalder.
 • Statpeds gull er fagkompetansen

  04.12.2020 | Artikkel

  ...området vil bli stadig viktigere og få et økt fokus gjennom oppfølgingen av stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap – Meld. St. 6 (2019–2020). Hva tenker du er viktig for å etablere ...
 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...arbeid og kommunisere godt og selvstendig med andre. Barna understreket også betydningen av egen innsats for å lære et språk. Det at andre snakket riktig, kunne motivere dem til å klare det samme. Flere ...