Til hovedinnhold
Viser 421–430 av 641 treff.
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...utfordrende. Derfor er det viktig med: god akustisk utforming av rom bruk av lyddempende materialer tiltak for redusert bakgrunnsstøy bruk av lyd- og taleoverføringsutstyr benyttes Pålagt universell utforming ...
 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  ...som vansker og utfordringer, vil være en nødvendig forutsetning for å skreddersy gode pedagogiske tiltak. Kartleggingen bør også gi kunnskap om hvordan eleven oppfatter sin situasjon, hvilke forventninger ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

  ...fysisk trygt barnehage- og skolemiljø medvirke til at relevant kunnskap, forskning og evidensbaserte tiltak gjøres tilgjengelig i utdanning av fremtidige fagpersoner gjennom forelesninger og konferanser Hvordan ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...det å lære å lese og skrive når du er hørselshemmet, krever motivasjon knyttet til to hovedområder: Tidlig erfaring med at nærpersoner leser og skriver og har nytte og glede av det. Eleven oppnår fordeler ...
 • Utvikle skriveferdigheter

  16.06.2016 | Artikkel

  ...hørselsnedsettelse skal utvikle skriveferdigheter: elevens grad av, og type hørselshemming om barnet har fått tidlig, positiv erfaring med lesing og skriving om barnet har selvtillit og gode kommunikasjonsferdigheter ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...de mener, kommunisere og ikke være avhengig av at andre skal snakke for de, er det viktig å starte tidlig med ASK.  ASK er alt som hjelper en person til å kommuniser effektivt, når tradisjonelle måter å ...
 • Skjult stamming

  02.01.2018 | Artikkel

  ...skjulte stamminga er ein vanske ein kan få hjelp til, på lik linje med open stamming.    Direkte tiltak  Hjå logoped kan ein få direkte hjelp til utgreiing og oppfølging av den skjulte stamminga. Målet ...
 • Overgang barnehage - skole for hørselshemmede

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...aktiv involvering av barnets nærmiljø stiller krav til omfattende og planlagt gjennomføring av ulike tiltak. Dette var utgangspunktet for å prøve ut en tenkt modell for arbeidet med å tilrettelegge for en ...
 • Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  ...sikre en felles forståelse i laget rundt barnet/eleven. Og sikre tilrettelegging og utviklingshemmede tiltak. Tjenestene tar utgangspunkt i samspillet etter ervervet hjerneskade, pedagogikk og læringsmiljø ...
 • Kurstilbud for foreldre og lærere

  23.06.2016 | Artikkel

  ...innføring i hva hørselshemning er, hvilke konsekvenser et hørselstap har og hvordan man kan tilrettelegge tiltak og en godt tilpasset opplæring for barn/elever med hørselstap.  Her finner du Statpeds kurs om nedsatt ...