Til hovedinnhold
Viser 441–450 av 641 treff.
 • Skjult stamming

  02.01.2018 | Artikkel

  ...skjulte stamminga er ein vanske ein kan få hjelp til, på lik linje med open stamming.    Direkte tiltak  Hjå logoped kan ein få direkte hjelp til utgreiing og oppfølging av den skjulte stamminga. Målet ...
 • Working with multilingual aphasia: attitudes and practices among speech and language pathologists in Norway

  07.04.2022 | Artikkel

  ...begrensede kliniske ressurser. Resultatene diskuteres med tanke på deres implikasjoner for utdanning og tiltak som trengs for å minimere nåværende mangler i tjenesteytingen til flerspråklige personer med afasi ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  ...størrelsen på lesjonen, og i hvilken grad personer med afasi blir friske – med tid og logopediske tiltak – avhenger av deres språklige ferdigheter før skaden, avhengig av eksogene og endogene variabler ...
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til uttrykk i hverdagen, både faglig og sosialt, for å kunne analysere atferden og finne ut hvilke tiltak en skal sette inn. Faste strukturer og visuelle/taktile symboler er god støtte for å forstå språk ...
 • At være barn og ung med Usher syndrom

  04.01.2022 | Bok/hefte

  Erfaringene som beskrives i dette heftet kan bidra til mer kunnskap om betydningen av forebyggende tiltak allerede i barndommen til mennesker med Usher syndrom. Bettina Kastrup Pedersen, Karina Højbjerre ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  ...gi en rask oversikt over ulike typer lesevansker, og gir grunnleggende føringer for kartlegging og tiltak. Formelen Leseforståelse = avkoding x lytteforståelse viser på en enkel måte at leseforståelse involverer ...
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  Juster det innholdsmessig slik at det passer for dere. Tilrettelegging for kartlegging Kartlegging av tidlig ordforståelse gjennom ordassossiasjon   Hvordan kan du sjekke om barnet kobler den lydpakken et ord ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  ...de mener, kommunisere og ikke være avhengig av at andre skal snakke for de, er det viktig å starte tidlig med ASK.  ASK er alt som hjelper en person til å kommuniser effektivt, når tradisjonelle måter å ...
 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  ...rette barnets oppmerksomhet mot lydbildet og tolke denne sammen med barnet. Imitering av lyd starter tidlig ved turtaking. Når barnet lager en lyd, kan den voksne gjenta eller gjenskape lyden slik at barnet ...
 • Ordforrådet

  16.06.2016 | Nettressurs

  ...nyskapende på flere måter. For det første er en stor del av opplysningene om egenskaper ved ordene ikke tidligere kartlagt for norsk. For det andre er det uvanlig å finne et så stort sett av opplysninger på ett ...