Til hovedinnhold
Viser 561–570 av 692 treff.
 • Windows

  02.01.2024 | Kapittel

  "vanlig modus" når en bruker skjermleserprogram. Windows 10 For det meste er Windows 10 nokså likt tidligere Windows versjoner, men med litt flere og andre menyer enn det en er vant til. Det er også flere ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...det er det nødvendig å innhente kunnskap om hva hver enkelt elev sliter med og organisere adekvate tiltak. Noe kan ivaretas og styrkes gjennom den ordinære fagundervisningen og noe kan kun avhjelpes gjennom ...
 • Bøyer

  10.02.2023 | Kapittel

  Vogt- Svendsen og Bergman, 2007), noen utvalgte av disse beskrives her: Punktbøyer er en av de vi tidligere omtalte som tidslinjer. Vi kan bruke B-hånd til punktbøyer der passiv hånd plasseres foran kroppen ...
 • Venner for livet

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...informasjon om døves kultur og historie, er ikke hverdagshistoriene fra internatskolene for døve tidligere blitt fortalt og utgitt i bokform i Norge – og ikke for barn. Boka er skrevet for barn og unge, ...
 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  ...ta bilder av tekst og få den lest opp med funksjonen Engasjerende leser.  Microsoft Office Lens (tidligere Office Lens), fungerer som en skanner. Når du tar bilde av en tekst, gjør den teksten tilgjengelig ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  ...jobber Statped med å undersøke hvordan man best kan legge til rette for skriftspråkstimulering.  Tidlig skriftspråkstimulering er ikke bare viktig for begynneropplæringen i  lesing, men også for inkludering ...
 • I barnehagealder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...unik rolle som forebyggende arena for barn som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Tidlig hjelp er god hjelp. Ordforråd Det er klar sammenheng mellom ordforråd i førskolealder og leseferdighet ...
 • Sjekkliste til hjelp i observasjon av en skriveaktivitet

  31.05.2023 | Kapittel

  ...emnevalg, skrivemåter og viktighet av å modellere mere. Gir et vindu til kontekstens innflytelse på tidlig skriving. Den kan vise om det er et spesielt mønster som påvirker skrivingen, som motivasjon hos ...
 • PCS-symbolaálgu

  23.10.2023 | App

  ...gu er. På den andre siden er det ordlister, med totalt 400 ord/grafiske symboler som barn bruker tidlig i språkutviklingen. På tredje side står det beskrevet hva modellering er, om hvordan en kan lære ...
 • Friminutt og SFO/AKS

  28.09.2023 | Kapittel

  ...nok tid til å gjøre seg klar til å gå ut sammen med medelevene. Kanskje har eleven behov for å gå tidligere i garderoben.  bilde Uavhengig av alder kan eleven trenge støtte av en voksen eller medelever for ...