Til hovedinnhold
Viser 571–580 av 692 treff.
 • I barnehagealder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...unik rolle som forebyggende arena for barn som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Tidlig hjelp er god hjelp. Ordforråd Det er klar sammenheng mellom ordforråd i førskolealder og leseferdighet ...
 • Venner for livet

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...informasjon om døves kultur og historie, er ikke hverdagshistoriene fra internatskolene for døve tidligere blitt fortalt og utgitt i bokform i Norge – og ikke for barn. Boka er skrevet for barn og unge, ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  ...opplever mer mobbing sammenlignet med barn som har andre vansker. Konklusjon: Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har utviklingsvansker, lærevansker, emosjonelle- eller atferdsvansker, utsettes hyppigere ...
 • Innledning

  07.06.2023 | Kapittel

  Tegnspråklige barn kan ha nytte av tolk i mange situasjoner gjennom hele livet. Utprøving av tolk fra tidlig alder kan være nyttig for å få erfaring, og etter hvert et bevisst forhold til hva som skal til for ...
 • Hørsel

  11.05.2023 | Kapittel

  ...lyder og deres ulike egenskaper både bevisst og ubevisst. Når vi lytter, sammenligner vi lydene med tidligere erfaringer. For at det vi hører skal gi mening, må vi kunne diskriminere, identifisere og gjenkjenne ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...ordene du har lært tidligere, styrkes hukommelsen for ordene.  Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser.  Husk ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...punktskrift, men hvordan skal hun lese punktskriften, hvordan får hun erfaring med det vi kaller tidlig skriftspråk? Stian: – Det får meg til å tenke på da jeg jobbet i barnehage. Seende barns første møte ...
 • Ikke-manuelle komponenter

  10.02.2023 | Kapittel

  ...grunntegn har en bestemt munnbevegelse som ikke er hentet fra norsk talespråk. Disse tegnene har tidligere blitt omtalt som faste tegnuttrykk og tegn med fast oralkomponent (TMFOK). Video: Ulike munnstillinger ...
 • Investt – film om utvidet praksis i videregående skole

  09.11.2015 | Video

  ...praksis og skolen forsøker å kople sammen teori og det praktiske arbeidet.  Alexander Johansen slet tidligere på skolen både faglig og sosialt. Med utvidet praksis synes han det er lettere å lære fordi det ...
 • Hvem har kunnskap?

  21.08.2017 | Kapittel

  Det kan også være nyttig å hente inn erfaringer fra arenaer vedkommende har hatt tilknytning til tidligere, eksempelvis hente inn erfaringer fra barnehagen når barnet nylig har begynt på skolen. Målet er ...