Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 673 treff.
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...beherske enkelte tema i matematikk, for eksempel geometri, men streve med andre. Det må undersøkes så tidlig som mulig. Vi kan ikke bare se på eleven, men må undersøke opplæringen eleven har vært en del av ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (mp3)

  22.01.2024 | Podkast

  Etter hvert lager de bøker med symboler som Leonard bruker til å kommunisere.  Lær mer om å komme tidlig i gang, med God ASK Les om ASK i barnehagen (udir.no) Leonard lærer nye ord veldig raskt, og det ...
 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  ...store leverandørene legger mer og mer vekt på tilgjengelighetsfunksjoner i sine løsninger. Vi har tidligere omtalt både Apple, Android og Cromebook. Microsoft presenterte på BETT et inkluderende fokus på ...
 • Vansker med flytende resonnering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...til at de ofte har vansker med å: Se forbindelser mellom ulike områder i matematikkfaget Bruke tidligere lært kunnskap fleksibelt og i nye sammenhenger Skille vesentlig fra uvesentlig informasjon i oppgaver ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  De yngste barna uttrykker seg tidligere med hender og ansiktsuttrykk enn med talte ord. Grip sjansen, TegnTips hjelper dere i gang. Tegnspråklige barnehager og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende ...
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  ...for personer uten kognitive vansker. Veilederen kan brukes både av deg som ikke har laget film tidligere, og for deg som allerede er i gang med det. Veilederen er delt inn i 10 kapitler. Den tar for seg ...
 • ALLE MED - observasjonsmateriell

  17.01.2017 | Kartleggingsmateriell

  Skjemaet er i tråd med den nasjonale satsingen om å fange opp de barna som sliter med mestring så tidlig som mulig. Obervasjonsmateriellet finnes også i digitalt format.   Inger Kristine Løge, Karina ...
 • Hvem har kunnskap?

  21.08.2017 | Kapittel

  Det kan også være nyttig å hente inn erfaringer fra arenaer vedkommende har hatt tilknytning til tidligere, eksempelvis hente inn erfaringer fra barnehagen når barnet nylig har begynt på skolen. Målet er ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...nedsatt funksjonsevne. For eksempel må de vurdere positive og negative sider av helsebehandling, opplæringstiltak og aktivitetstilbud i hverdagen.  Når vi reflekterer etisk, kan vi ta en begrunnet og informert avgjørelse ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  Vurderinga skal være utførlig, klar, tydelig og individualisert munne ut i konkrete anbefalinger om mål og tiltak knytt til det metodiske arbeidet med barnet/eleven si noe om kva kompetanse det pedagogiske personalet ...