Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 673 treff.
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  ...en aktivitet, samt uro og impulsivitet er noen faktorer som kan skape utfordringer i overganger. Tiltak som gir gode overganger Informasjon og kunnskap. Elevens læringsforutsetninger, behov og interesser ...
 • Fysisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  ...mulighet for å delta i kommunikasjon på lik linje med andre barn. Dette kan betyr at barnehagen må gjøre tiltak knyttet til både det auditive og visuelle miljøet.   All lyd som forstyrrer eller hindrer at barn ...
 • Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...har språkforstyrrelse (2016). Sameksistensen kan påvirke både hvordan vansken opptrer og respons på tiltak, men det er uklart hvilken relasjon det er mellom språkforstyrrelsen og oppmerksomhetsvansken. For ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...rettigheter og muligheter, for mer kompetanse om ASK, læring og utvikling. Når det gjelder løsninger og tiltak knyttet til eksamen, peker rapporten på nødvendigheten av å endre forskriften til opplæringsloven ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...for eksempel gruppearbeid.  Her er det viktig at lærer legger til rette for deltakelse. Aktuelle tiltak ved gruppearbeid kan være: Lærer «skreddersyr» gruppesammensetningen. Hvem fungerer eleven best sammen ...
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...helseproblem. Disse elevane er ei heterogen gruppe og må som andre elevar ha tilpassa opplæring.. Viktige tiltak må vere på plass for å lykkast  med inkludering i skolen (inspirert av Mitchell 2015):       Det ...
 • EYMSC – sjekkliste

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  Eventuelle vansker kan dermed bli nøyaktig vurdert, og en kan igangsetting av effektive og målrettede tiltak som kommer barnet til gode.    Sjekklisten er utformet slik at den kan fylles ut fra minnet hvis ...
 • Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...grunnleggende. Samtaler om opplevelser og følelser kan også være et viktig bidrag, som ett av flere tiltak. Dersom barnet får hjelp til å gjenkjenne, bearbeide og formidle følelsene sine, kan det bidra til ...
 • Selvstendighet og skolestart

  13.09.2022 | Kapittel

  ...spennende. Forventningene til selvstendighet hos barnet øker og barnet vokser i takt med dette.  nyttige tiltak Nyttige ressurser Mollies skolestart som ble planlagt i god tid: Mollies skolestart 16 måter å tre ...
 • Kan blinde barn lære å leke med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...viktig lek er for barn. Det er i tråd med barnehagens egenart at de legger til rette for pedagogiske tiltak som gjør det mulig for blinde barn å lære og leke med jevnaldrende.  Professor Ulf Janson, Stockholms ...