Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 665 treff.
 • Voice Dream Scanner

  11.12.2019 | App

  Velg å vise bildet du har tatt eller kun vise teksten fra bildet Importer et bilde du har tatt tidligere Når du starter appen første gang vil du få spørsmålet om du tillater at appen får tilgang til kameraet ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...mitt barn eller min ungdom" og så venter man kanskje alt for lenge. Stian:  – Leonard kom i gang tidlig med ASK, og akkurat som barn som kan prate med munnen, så læreren han seg fort mange nye ord. Det ...
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...eksempel at vi klarer å se for oss hvor en vei ender ut ifra at vi har gått en rute i nærheten tidligere. Dette er ofte utfordrende for barn og elver med CVI. Derfor kan de i større grad ha behov for mange ...
 • Grunnskoletilbud

  18.12.2023 | Kapittel

  ...hørselshemning Diamanten skole for elever med døvblindhet Diamanten skole for elever med døvblindhet (tidligere Skådalen skole for døvblindfødte) i regi av Statped er en grunnskole og videregående skole for elever ...
 • Matematikk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...de jobber med antall, rom og form, for eksempel: Å kjenne til barns utvikling generelt og barns tidlige matematiske utvikling spesielt. Å kunne skape miljøer slik at barna kan utforske og oppdage matematikk ...
 • Flerspråklighet skaper ikke språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...barn/elev har språkforstyrrelser eller bare har lite erfaring med andrespråket, spesielt dersom de er tidlig i andrespråksutviklingen. Språklig læring er avhengig av gode språklige erfaringer. Derfor er det ...
 • IVAS Digital

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...inspirasjon og hente ut spørsmål du ønsker utdypet. Unni Andersen og Ellen Kleven IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2022 er revidert og utgitt av SPISS.
 • E-læring kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  ...talespråk. Du vil få innsikt i hva alternativ og supplerende kommunikasjon er, samt hvordan du kan komme tidlig i gang med dette. Det gis opplæring i hva du kan observere og kartlegge, slik at du lettere kan velge ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...brukes mest fra ungdomsskolen og oppover, men elever med blindhet har ofte behov for å lære dette tidligere da det er begrenset med alternativer. Programmering av robot passer til alle elever med synshemning ...
 • Betydningen av å lære skriftspråk

  07.06.2023 | Kapittel

  ...bør personene ha tilgang på alfabetet så tidlig som mulig. Fra bokstaver til lesing og skriving – alle nivåer har en verdi Evnen til å stave, selv på et tidlig nivå, gir personer med kommunikasjonsutfordringer ...