Til hovedinnhold
Viser 601–610 av 673 treff.
 • EYMSC – sjekkliste

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  Eventuelle vansker kan dermed bli nøyaktig vurdert, og en kan igangsetting av effektive og målrettede tiltak som kommer barnet til gode.    Sjekklisten er utformet slik at den kan fylles ut fra minnet hvis ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...forstyrrende, vi kaller det for visuell støy, og er en støy som kan ødelegge konsentrasjonen for mange. Tiltak Dele åpne landskap med skillevegger  Å bruke skillevegger kan være ett alternativ for å skjerme av ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  ...nettsider.  I opplæringssituasjonen kan nedsatt hørsel være en utfordring. Informasjon om tilretteleggingstiltak for barn med hørselstap som tar sikte på å sikre god kommunikasjon og deltakelse finner du ...
 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...og klaprende lyd, eller gi en spesiell klangfarging av lyden, avhengig av størrelsen på rommet.  Tiltak For å unngå flutterekko bør man ha en såkalt diffusor. Dette kan for eksempel være bokhyller eller ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...mitt barn eller min ungdom" og så venter man kanskje alt for lenge. Stian:  – Leonard kom i gang tidlig med ASK, og akkurat som barn som kan prate med munnen, så læreren han seg fort mange nye ord. Det ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...inspirasjon og hente ut spørsmål du ønsker utdypet. Unni Andersen og Ellen Kleven IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2019 er revidert og utgitt av SPISS.
 • E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  ...talespråk. Du vil få innsikt i hva alternativ og supplerende kommunikasjon er, samt hvordan du kan komme tidlig i gang med dette. Det gis opplæring i hva du kan observere og kartlegge, slik at du lettere kan velge ...
 • Grunnskoletilbud

  18.12.2023 | Kapittel

  ...hørselshemning Diamanten skole for elever med døvblindhet Diamanten skole for elever med døvblindhet (tidligere Skådalen skole for døvblindfødte) i regi av Statped er en grunnskole og videregående skole for elever ...
 • Matematikk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...de jobber med antall, rom og form, for eksempel: Å kjenne til barns utvikling generelt og barns tidlige matematiske utvikling spesielt. Å kunne skape miljøer slik at barna kan utforske og oppdage matematikk ...
 • Flerspråklighet skaper ikke språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...barn/elev har språkforstyrrelser eller bare har lite erfaring med andrespråket, spesielt dersom de er tidlig i andrespråksutviklingen. Språklig læring er avhengig av gode språklige erfaringer. Derfor er det ...