Til hovedinnhold
Viser 611–620 av 673 treff.
 • Dette er skrivetrappen – en utviklingsskala til hjelp i kartlegging av skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  ...pronomen, synonymerstatning, logiske koblinger, konjunksjoner, eller konklusjoner som refererer til tidligere innhold, på tvers av tre eller flere setninger, slik at setningene ikke kan omorganiseres uten at ...
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  ...har behov for. For barn som er blinde og sterkt svaksynte kan det være lurt å introdusere lydbøker tidlig. Målet er å øve opp lytteferdighetene. Mange vil senere, når de går på skole, ha stor nytte av skolelydbøker ...
 • Spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli

  04.08.2023 | Kapittel

  ...følge av en ervervet hjerneskade. Det står særlig spesifisert at individer som får denne diagnosen, tidligere skal ha hatt normale matematiske ferdigheter: Dyscalculia De to diagnosene «Developmental learning ...
 • Matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tyder på at så mange som en fjerdedel av voksne har matematikkangst. Det er gjort forskning på hvor tidlig dette kan oppstå, og man har funnet det hos barn helt ned i første klasse i grunnskolen. Årsaker ...
 • Orientering og selvstendig forflytning

  09.08.2023 | Kapittel

  ...derfor viktig å bli kjent med begreper knyttet til egen kropp og begreper for posisjon og relasjon så tidlig som mulig. Det kan for eksempel være det at ryggen er bak og magen foran, at hodet er øverst og føttene ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...mitt barn eller min ungdom" og så venter man kanskje alt for lenge. Stian:  – Leonard kom i gang tidlig med ASK, og akkurat som barn som kan prate med munnen, så læreren han seg fort mange nye ord. Det ...
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...eksempel at vi klarer å se for oss hvor en vei ender ut ifra at vi har gått en rute i nærheten tidligere. Dette er ofte utfordrende for barn og elver med CVI. Derfor kan de i større grad ha behov for mange ...
 • E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  ...talespråk. Du vil få innsikt i hva alternativ og supplerende kommunikasjon er, samt hvordan du kan komme tidlig i gang med dette. Det gis opplæring i hva du kan observere og kartlegge, slik at du lettere kan velge ...
 • Grunnskoletilbud

  18.12.2023 | Kapittel

  ...hørselshemning Diamanten skole for elever med døvblindhet Diamanten skole for elever med døvblindhet (tidligere Skådalen skole for døvblindfødte) i regi av Statped er en grunnskole og videregående skole for elever ...
 • Matematikk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...de jobber med antall, rom og form, for eksempel: Å kjenne til barns utvikling generelt og barns tidlige matematiske utvikling spesielt. Å kunne skape miljøer slik at barna kan utforske og oppdage matematikk ...