Til hovedinnhold
Viser 621–630 av 673 treff.
 • Matematikk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...de jobber med antall, rom og form, for eksempel: Å kjenne til barns utvikling generelt og barns tidlige matematiske utvikling spesielt. Å kunne skape miljøer slik at barna kan utforske og oppdage matematikk ...
 • Flerspråklighet skaper ikke språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...barn/elev har språkforstyrrelser eller bare har lite erfaring med andrespråket, spesielt dersom de er tidlig i andrespråksutviklingen. Språklig læring er avhengig av gode språklige erfaringer. Derfor er det ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...brukes mest fra ungdomsskolen og oppover, men elever med blindhet har ofte behov for å lære dette tidligere da det er begrenset med alternativer. Programmering av robot passer til alle elever med synshemning ...
 • Betydningen av å lære skriftspråk

  07.06.2023 | Kapittel

  ...bør personene ha tilgang på alfabetet så tidlig som mulig. Fra bokstaver til lesing og skriving – alle nivåer har en verdi Evnen til å stave, selv på et tidlig nivå, gir personer med kommunikasjonsutfordringer ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...voksne rundt eleven lettere kan bli bevisst elevens signaler. Informasjonen kan brukes til å lage gode tiltak og tilpasninger for å kunne være i forkant, og kunne lage gode handlingsplaner hvis det er behov ...
 • Om kartlegging og tolkning

  28.08.2014

  Kartleggingen har til hensikt å fange opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.   Om Fokus ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...positiv start allerede fra første skoledag. Overgangen må forberedes i god tid på forhånd.  Gode tiltak Samarbeid mellom hjem, barnehage og skole bør etableres i god tid før barnet begynner på skolen.
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...seg hvem som sier hva. Kanskje vurdere mindre grupper? Cliff:  – Her var det mange gode forslag på tiltak. Olve og Kaja har også noen egne tips. Olve:  – Spør meg om jeg har fått med meg det som har blitt ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...stort ubehag ved å ha elever som utvikler alvorlig skolefravær. Skolene forteller om mange ulike tiltak som har vært forsøkt over tid, uten at eleven klarer å møte opp. PP-tjenestens rolle PP-tjenesten ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...skolefraværet er viktig for å kunne sette inn gode tiltak. Skolefravær hos elever med nevroutviklingsforstyrrelser har alltid flere årsaker. For å treffe med riktige tiltak må man ha et helhetlig bilde av elevens ...