Til hovedinnhold
Viser 631–640 av 673 treff.
 • Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...gjelder å bruke interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme de spesialpedagogiske tiltakene.   En god samtale er en samtale om det som interesserer oss. I den grad eleven har kognitive og ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  ...som vansker og utfordringer, vil være en nødvendig forutsetning for å skreddersy gode pedagogiske tiltak. Relasjonen kommer først Når man skal kartlegge en elevs utfordringer og behov for tilrettelegging ...
 • Organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...det viktig å tenke myk stemmebruk og følge råd for god stemmepleie. Vi anbefaler også å sette inn tiltak for å bli kvitt eventuelle sure oppstøt. Papillomer Papillomer tilhører en virusgruppe som blir betegnet ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  ...elevene og hva som er vanskelig for dem i skolehverdagen, har stor betydning for tilrettelegging og tiltak. Under ses en figur som illustrerer hvordan ulike diagnoser og vansker kan være til stede hos mennesker ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...hvert når pedagogen så at det blinde barnet hadde lært og begynt å like leken, så de verdien av innsatsen de hadde lagt ned. Det motiverte pedagogen til å fortsette og da kunne de selv utvikle mange flere ...
 • Vennskap blant elever som bruker ASK på 1.– 4. trinn

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...har liten forskningsbasert kunnskap om vennskap blant elever som bruker ASK. Publikasjoner fra tidligere forskning rapporterer at barn som bruker ASK, har et annerledes og dårligere grunnlag for å etablere ...
 • Skrivemetodikk – mot en grunnleggende ferdighet trinn 6-14

  31.05.2023 | Kapittel

  ...tankene sine. Fra strukturert til selvstendig skriving Dette er en metode til bruk for å støtte en tidlig skriver som er kommet litt i gang. Den skriveaktiviteten som beskrives nedenfor handler om at hver ...
 • Deltidsopplæring (1.−10. trinn) norsk tegnspråk

  31.08.2023 | Kapittel

  ...mellom-/ungdomstrinn må det legges ved ny sakkyndig vurdering dersom det er vesentlige endringer fra den tidligere. Elever som vil ha utbytte av norsk tegnspråk i opplæringen, kan få tjenesten deltidsopplæring hos ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  Nevroutviklingsforstyrrelser er tilstander der nevrologisk og psykologisk utvikling er forsinket eller avvikende fra tidlig barndom. De vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene er ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...nerveaktiviteten i mange tilfeller komme gradvis tilbake, og stemmen vil fungere mer eller mindre som tidligere. Man kan også få skade på nerven som regulerer tonehøyden i stemmen, nervus Superior. Da vil det ...