Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 993 treff.
 • Tiltak – tidlig innsats i barnehagen

  28.08.2014 | Seksjon

  Tiltak for barn i barnehage med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, høyt aktivitetsnivå og manglende impulskontroll. De kan også ha vansker med sosialt samspill, språk og kommunikasjon. Les mer om ...
 • Om tidleg innsats i barnehagen og tiltak på skulen

  16.11.2017 | Artikkel

  Tidleg innsats i barnehagen og tiltak på skulen handlar om å gi hjelp så tidleg som mogleg i livet til eit menneske, anten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Tidleg innsats i barnehagen ...
 • Flerspråklighet, tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen

  02.09.2022 | Artikkel

  Flerspråklige barn og ungdom kan, med tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen, delta i meningsfulle læringsaktiviteter fra den dagen de starter i barnehage/skole.  For de som ikke behersker opplæringsspråket ...
 • Tidlig innsats i barnehagen

  10.02.2021

 • Tidlig innsats

  24.06.2016 | Tema

  Tidlig innsats i barnehagen handler om å hjelpe et barn så tidlig som mulig, inkludere barnet i meningsfulle fellesskap og legge grunnlag for tiltak på skolen. 
 • Fokus på tidlig innsats

  13.12.2016 | Tema

  Kartleggingsverktøy, introduserende tekster, refleksjoner og forslag til tilrettelegging i barnehager for barn fra 3 til 6 år  med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. 
 • Barnehage

  26.06.2016 | Tema

  Barnehagen er et viktig sted for utvikling, lek og læring hos alle barn. I barnehagen kan barn som trenger hjelp og støtte, oppdages tidlig, og god tilrettelegging kan settes inn raskt. 
 • ESSENCE-begrepet og tidlig innsats

  09.01.2020 | Artikkel

  ...inn tiltak som gir barnet mulighet til å lære på sine egne premisser. ESSENCE innebærer at et barn som tidlig viser vansker i sin utvikling, gjerne har flere typer vansker samtidig. Tidlig innsats er nødvendig ...
 • Nedsatt hørsel og tidlig innsats

  28.06.2016 | Artikkel

  ...samspillet og kommunikasjonen mellom barn og foreldre på en måte som tar hensyn til barnets hørsel så tidlig som mulig. Statped kan gi råd og veiledning. I dag tilbys det rutinemessig hørselsscreening av nyfødte ...
 • Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen

  12.03.2019 | Bok/hefte

  ...prosjekt i Frogn kommune som har hatt et ønske om felles rutiner og god pedagogikk ved oppstart i barnehagene for barn med flerspråklig bakgrunn og som har søkt Statped om hjelp til et utviklingsprosjekt.