Til hovedinnhold
Viser 191–200 av 994 treff.
 • 5. Gjennomføring av SWOT i barnehagen / på skolen

  26.01.2022

 • Hvordan ivaretas behovet til barn/elever og ansatte i skoler/barnehager?

  30.09.2021

 • – Barn med nedsatt hørsel trenger mer enn høreapparat

  13.12.2023 | Artikkel

  Anne-Mari Skagen Anne-Mari Nordnes Skagen jobber i Divisjon barnehage, avdeling hørsel. Til daglig jobber hun med å rådgi PP-tjeneste og barnehagelærere som har ansvar for førskolebarn med nedsatt hørsel. – ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  ...overgang mellom hjem og barnehage, barn som skal skifte barnehage og overgangen fra barnehage til skole. Fra hjem til barnehage Når barnet skal fra hjem og inn i barnehage er tidlig innsats viktig. PPT og Statped ...
 • Skriftspråkstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift

  24.04.2019 | Artikkel

  ...strukturere innsatsen Statped gjør for barn som er i barnehage og som skal bruke punktskrift. at barn som skal lære punktskrift får en likeverdig skriftspråkstimulering med seende barn i barnehagen å heve kompetansen ...
 • The Second Language Learners Plus Intervention (SL+)

  03.04.2020 | Artikkel

  ...forskningsråd.  Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle og undersøke virkningen av et digitalt språktiltak for minoritetsspråklige barnehagebarn med svake norskferdigheter. I prosjektet har Statped et særlig ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...læringsfellesskapet i barnehage og skole.  Inkludering er et mål i rammeplanen I Norge er sosial tilhørighet og fellesskap et sentralt mål både i barnehage og i skole. Rammeplanen for barnehagen vektlegger et ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  ...krever hørseltap vedvarende oppmerksomhet fra omgivelsene og at tiltak planlegges og iverksettes i god tid.  Stadfeste hørselstap tidlig Alle nyfødte i Norge screenes med tanke på hørselstap ved en enkel ...
 • Autisme

  09.06.2016 | Fagområde

  ...utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt. Funksjonsnivået blant de som har ASF varierer, det er derfor viktig at tiltakene blir individuelt ...
 • Nedsatt høyrsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  Tiltak for lærarar som skal inkludere barn og elevar med høyrselstap i barnehagar og skular. Tips for å inkludere barn og elevar med høyrselstap ...