Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 1000 treff.
 • Statpeds rolle

  07.07.2021 | Kapittel

  ...gjennom tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Vi deltar i prosesser for å drøfte kompetansebehov eller tiltak for å heve aktuell kompetanse. Etter avtale med universitet ...
 • Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

  10.09.2019 | Artikkel

  ...funksjonsevne, artikkel 24 Lov om barnehager § 19i Opplæringslovens § 2.16, § 3-13 og § 4A-13  Privatskoleloven § 3-14 Målgruppen for ressursen personale i barnehager, skoler, videregående opplæring og ...
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  ...være oppmerksomt til stede søke å gå inn i felles meningsskapende handlinger med fysisk nærhet I barnehage og skole må de ansatte kjenne opplærings- og utviklingsmål som kan være innenfor rekkevidde pedagogiske ...
 • Overgang til skole

  23.08.2023 | Kapittel

  ...fra barnehage til skole kan gi mange utfordringer for et barn med et kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet. Skoleforberedelser bør starte tidlig, der det er et samarbeid mellom barnehage, foreldre ...
 • Program 2024

  21.05.2024 | Artikkel

  Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole Opptak fra Statkonferansen 2024 (YouTube) Synstolket opptak fra Statpedkonferansen 2024 (YouTube) Program Statpedkonf 2024   ...
 • Statpeds strategi 2023–2027

  12.12.2023 | Kapittel

  Statpeds strategi 2023–2027 har seks innsatsområde som møter utviklingstrekk og utfordringar vi ser i opplæringssektoren. Statped skal styrke det kunnskapsbaserte og praksisnære kompetansetilbodet som ...
 • Matematikkvansker

  09.06.2021 | Fagområde

  Matematikkvansker viser seg på forskjellige måter, og årsakene til vanskene varierer. Individuelle tiltak og tilpasninger er viktig for at alle skal erfare et inkluderende læringsmiljø. 
 • Overganger

  11.10.2016 | Tema

  Overganger mellom barnehage og skole og mellom ulike skoleslag kan være krevende. En god overgang kan være avgjørende for at barn med særskilte opplæringsbehov får en positiv start.
 • Inkludering

  01.08.2022 | Fagområde

  Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage, skole og arbeidsliv. Alle mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for ...
 • Synsnedsettelser og overganger

  05.10.2023 | Artikkel

  ...forberede skolestart og skolebytter i god tid. Start allerede høsten før, og gjerne enda tidligere. Å være tidlig ute med å planlegge overgangen er nødvendig for å sørge for fysisk tilrettelegging ute og ...