Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 1017 treff.
 • Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer

  15.06.2016 | Artikkel

  ...å sette i gang behandling da, eller om det kan vente til barnet blir friskere. Fordi skoler og barnehager vil være barnets viktigste rehabiliteringsarena bør fysioterapeuter bidra i et samarbeid rundt ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...fått diagnosen i løpet av barnehagetiden. Tiltak som har fungert i barnehagen bør overføres til skolen. Gode rutiner for hospitering og informasjonsflyt i overgangen mellom barnehage og skole er særdeles viktig ...
 • 2: Kartlegging, rådgiving og veiledning

  14.12.2023 | Kapittel

  ...forutsetning for rådgivning og veiledning. Aktiviteter skal bidra til at det gjennomføres tilrettelegging og tiltak for måloppnåelse/å nå målene som er satt for samarbeidet. Aktiviteter: Aktiviteter og omfang vil ...
 • Rettigheter for barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...med nedsatt hørsel får tilbud om barnehageplass. Barn med nedsatt funksjonsevne, som nedsatt hørsel, har rett til prioritet ved opptak i barnehage ifølge barnehageloven § 18. Prioritet ved opptak.  Barn ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til en mer tilpasset barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere.
 • Nevropedagogisk arbeid med elever behandlet for hjernesvulst

  30.03.2016 | Artikkel

  Artikkel om tidlige tiltak når en lærer skal møte en elev som kommer tilbake til skolen etter behandling for hjernesvulst.  Temaer i artikkelen er: Elevens situasjon etter sykehusfasen - tilbake til skolen ...
 • Flere søknader og redusert saksbehandlingstid

  03.04.2024 | Artikkel

  ...k tjeneste (PPT) som skal skje innen 14 dager. – Det er svært gledelig at vi har lykkes med de tiltakene vi har satt i verk. Dette betyr at vi kommer raskere i gang med å samarbeide med kommunene. Det ...
 • Overganger

  18.03.2022 | Kapittel

  ...er svært ulike og krever individuell tilrettelegging i barnehage og skole. Det vil handle om tilpasning av opplæringen og organisering av barnehage – og skoletilbudet. I tillegg kan noen også ha store omsorgsbehov ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (mp3)

  19.06.2019 | Podkast

  ...store forskjeller mellom barn med og uten hørselstap og hvordan de fungerer sosialt. Allerede i barnehagealder kan vi se forskjeller i sosial kompetanse. I oppveksten opplevde Olve vansker med å få med seg ...
 • Lek og inkludering – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...må bygge på hva barnet gis av muligheter til å utvikle seg og mestre. Skal vi leke sammen? Video barnehage hørsel Videoen med synstolking (youtube.com) Videoen med tegnspråktolking (youtube.com)  Les mer ...