Til hovedinnhold
Viser 271–280 av 1019 treff.
 • Hørselshemming

  08.06.2021 | Fagområde

  Tiltak kan motvirke at nedsatt hørsel – hørselstap på ett eller begge ører – kan få konsekvenser for å utvikle talespråk, kommunisere, delta og lære. Statped bidrar til at barn og elever med hørselshemming ...
 • ADHD

  09.06.2021 | Fagområde

  Kunnskap om ADHD, og hvordan ADHD kan observeres, gir mulighet for å utvikle gode tiltak for det enkelte barn. Symptomene kan forstyrre omgivelsene, og gis ofte mye oppmerksomhet i skole og hjem.
 • Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...underveisvurderinger gir elevene tilgang til et tegnspråklig miljø gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats Les mer om: Tegnspråkets rolle i leseopplæringen Leseaktiviteter i klasserommet ...
 • Overganger

  18.03.2022 | Kapittel

  ...er svært ulike og krever individuell tilrettelegging i barnehage og skole. Det vil handle om tilpasning av opplæringen og organisering av barnehage – og skoletilbudet. I tillegg kan noen også ha store omsorgsbehov ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...læringsinnhold i barnehage og skole. Slik får alle gode muligheter for læring og deltakelse. Mål med utredning og vurdering Den viktigste målsetningen i vurdering eller utredning i barnehagen, skolen eller ...
 • Lek og inkludering – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...må bygge på hva barnet gis av muligheter til å utvikle seg og mestre. Skal vi leke sammen? Video barnehage hørsel Videoen med synstolking (youtube.com) Videoen med tegnspråktolking (youtube.com)  Les mer ...
 • Innleiing

  06.04.2021 | Kapittel

  Eit nytt kapittel skal opnast. Det er viktig å legge til rette for ein trygg og god overgang frå barnehage til skole. Nokre gonger krevst det at dei vaksne rundt barnet førebur denne overgangen ekstra godt ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...pedagogisk sammenheng kan vi se på lek både som et mål og en metode. Lekens egenverdi for barnet gjør at barnehagen og skolen må være opptatt av å skape muligheter for lek. Lekens potensial for læring gjør at den ...
 • Stemmevansker hos barn

  03.03.2023 | Kapittel

  ...overbelastning av stemmen. Heshet rammer ofte utadvendte og aktive barn som prater mye. Barn som er svært for tidlig født og barn som har vært intubert, har større risiko for å utvikle langvarige stemmevansker dersom ...
 • Oppdage og kartlegge matematikkvansker

  04.08.2023 | Artikkel

  ...som strever med forståelse og deltakelse i matematikkopplæringen oppdages tidlig. Da kan vi raskt få på plass relevante tiltak. Fasemodellen kan være en egnet metode for å avdekke og følge opp matematikkvansker ...