Søk | www.statped.no

Viser 311 - 320 av 986 treff.

 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  Barn og unge med ADHD er sårbare for overganger i barnehage- og skolehverdagen. En overgang representerer en endring og har mindre struktur, noe som kan oppleves som uoversiktlig.  Overganger kan være ...
 • Realistiske opplæringsmål

  16.06.2016 | Video

  ...hjerneskade? En helhetsorientert og tverrfaglig innsats, bygd på felles refleksjon og forståelse, er antagelig nødvendig for å kunne iverksette gode og realistiske tiltak for eleven. Det er også viktig at eleven ...
 • ALLE MED - observasjonsmateriell

  17.01.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...mestrer. ALLE MED er: utarbeidet med utgangspunkt i barnehagenes praksis og erfaringer. et observasjonsmateriell som er tenkt brukt på alle barn i barnehagen. et visuelt, lettfattelig observasjonsskjema der ...
 • Ervervet hjerneskade - en usynlig vanske

  17.12.2018 | Artikkel

  ...oppfølging etter skaden. Statped, avdeling for ervervet hjerneskade, ønsker derfor å yte en innsats for å kunne komme tidligere inn i slike saker via blant annet kunnskapsspredning. Denne artikkelen har dette temaet ...
 • Synshemming før skolealder

  23.02.2021 | Fagområde

  I Norge går de fleste barn i barnehagen før skolestart. Dette gjelder også for barn med synshemming. Personalet har derfor en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer for å fremme utvikling og læring ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...sentralt, forklarer rådgiveren. Ved overganger, for eksempel fra barnehage til skole, er det nyttig å lytte til erfaringer fra barnehagen. Det handler ikke bare om verktøy og metode, men å bli kjent med ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

  Når barn og unge har behov for støtte i barnehage og skole er det PP-tjenesten som er kommunenes sakkyndige instans og hjelper. Statped kan bistå PP-tjenesten når de har behov for støtte.  ADHD (Attention ...
 • Hva ser du etter?

  28.08.2014

  ...til barnet. Hva ser du etter? I mange tilfeller er barnets vansker tydelige i barnehagealder. Skal du avdekke dette tidlig, forutsetter dette god kunnskap om hva du skal se etter. I tillegg forutsetter ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...produsenter av læremidler bidra til overordnede strategiske tiltak for å utvikle digital infrastruktur og digitalisering generelt av skoler og barnehager ...
 • Rapporter

  27.01.2022 | Artikkel

  ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til en mer tilpasset barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere. Last ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!