Til hovedinnhold
Viser 321–330 av 1000 treff.
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  ...dette stadiet, som også beskrives som emergent/tidlig, framvoksende, blir barn introdusert for bøker, de lærer noe om skrift, de utvikler kunnskaper om ord, tidlig fonologiske bevissthet og kan bli introdusert ...
 • Hvem har kunnskap?

  21.08.2017 | Kapittel

  ...og stimuli på ulike arenaer. Man opplever andre ting i hjemmet og på familiearenaer enn i skole/barnehage, i avlastningsbolig, på fritidsaktiviteter, med støttekontakt, fysioterapeut eller andre. Det kan ...
 • ALLE MED - observasjonsmateriell

  17.01.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...mestrer. ALLE MED er: utarbeidet med utgangspunkt i barnehagenes praksis og erfaringer. et observasjonsmateriell som er tenkt brukt på alle barn i barnehagen. et visuelt, lettfattelig observasjonsskjema der ...
 • Hvem kartlegger hva?

  07.06.2023 | Kapittel

  ...kommunalt ansvar. PP – tjenesten bør ha en sentral rolle i dette arbeidet, i samarbeid med foresatte, barnehage eller skole. Andre viktige samarbeidsparter er fastlege, helsestasjon, fysioterapeut, ergoterapeut ...
 • Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  01.02.2022 | Bok/hefte

  ...personen som bruker ASK råd om hvordan dere kan planlegge og jobbe systematisk med oppfølging av ASK tiltak og egen kompetanseutvikling. Gjennom lett tilgjengelig teori, eksempler og utsagn fra ulike fagpersoner ...
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  ...filmene kan i stor grad også benyttes i barnehagen. Juster det innholdsmessig slik at det passer for dere. Tilrettelegging for kartlegging Kartlegging av tidlig ordforståelse gjennom ordassossiasjon   ...
 • Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

  19.10.2016 | Artikkel

  ...artikkelforfatterne. Om dette uttalte Wenche Andersen Helland til forskning.no: – Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor. Dette betyr ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...bygges opp for eksempel høytlesing, tekstet film med mer gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats fordi eleven har nok måtte arbeide mer enn andre for å oppnå sine læringsmål har et tett samarbeid ...
 • Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov

  01.03.2016 | Artikkel

  ...samarbeid om overgang for barn med spesialpedagogiske behov.  Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom barnehage og skole er nødvendig for et godt læringsutbytte og en trygg hverdag både for barn og foreldre.
 • The development of an educational checklist for individuals with CHARGE syndrome

  08.08.2019 | Artikkel

  Personer med dette syndromet utgjør en liten, heterogen gruppe og det er ingen selvfølge at lærere i barnehage og skole har den kompetansen som er nødvendig for å kunne gi et godt og tilrettelagt skoletilbud ...