Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 993 treff.
 • Dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...derfor være i fokus både i barnehagen og i skolen. Hvordan kan vanskene komme til uttrykk? Kjennetegnene på dysleksi endrer seg med alder og lese- og skriveutvikling. I barnehagen skal man være oppmerksom ...
 • Sosiale historier og tegneseriesamtaler

  10.04.2024 | Artikkel

  ...konkretisering i samtaler og i andre sosiale sammenhenger. Målgruppe: PPT, barnehagelærere og lærere og andre som jobber i barnehage og skole med barn og elever som trenger støtte i sosialt samspill. Tidsbruk: ca ...
 • Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging

  06.05.2021 | Artikkel

  Fire tiltak for at elever med hørselstap kan delta i sosiale og kulturelle fellesskap på skolen. Etter hvert som elevene blir eldre, endres ofte den sosiale samhandlingen. Samspillet endrer seg fra fysisk ...
 • Laget rundt barnet

  06.04.2021 | Kapittel

  ...barnet med høyrselstap får eit godt opplæringstilbod. Samarbeidsmøte For å førebu overgangen frå barnehage til skole er ansvarsgruppemøter eller samarbeidsmøter ein fin arena for å samle laget rundt barnet ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...avhengig av hvorvidt de kan gjøre seg nytte av språklyder eller ikke. Døve med innvandrerbakgrunn i barnehage og skole Døve barn i Norge har som regel norsk tegnspråk (NTS) som sitt første- eller andrespråk ...
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  ...eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring. Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet opp – til tross for at ulike tiltak har vært prøvd gjennom ...
 • Webinar i opptak

  04.08.2023 | Kapittel

  Webinar om DDI for barnehage og PP-tjenesten Webinar om DDI for barnehage og PP-tjenesten   Webinar om DDI for skole og PP-tjenesten  Webinar om DDI for skole og PP-tjenesten   Webinar om DDI for beslutningstakere ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...unge med hørselshemming".  Barn og unge med store og små hørselstap strever ofte mer enn andre i barnehagen og på skolen. Hørselshemmede barn og unge kan ha lett nedsatt hørsel, alvorlig nedsatt hørsel eller være ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  29.06.2020 | Artikkel

  Miljøfaktorer Det er viktig å sikre at en får tilstrekkelig opplæring i bruk av talemaskinen. Det kreves høy innsats både fra personen med afasi og nærpersoner. Det krever intensiv oppfølging av en fagperson for å ...
 • Initiativ

  27.06.2023 | Kapittel

  ...å delta. Denne passiviteten kan misoppfattes og tolkes som mangel på interesse, motivasjon eller innsats. Dette kan være et tegn på at eleven har behov for mer informasjon, instruksjon eller en annen form ...