Søk | www.statped.no

Viser 351 - 360 av 986 treff.

 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  ...erting og mobbing av andre. Det viser resultater fra en ny undersøkelse. Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har språkvansker eller forsinket språkutvikling utsettes hyppigere for gjentatt erting ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...unge med hørselshemming".  Barn og unge med store og små hørselstap strever ofte mer enn andre i barnehagen og på skolen. Hørselshemmede barn og unge kan ha lett nedsatt hørsel, alvorlig nedsatt hørsel eller være ...
 • Utredning av stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  Dette er viktig for å kunne sette mål for den logopediske oppfølgingen og finne gode, målrettede tiltak. Det må alltid foreligge en epikrise fra øre-nese-hals lege før logopeden begynner å jobbe. En rådgivende ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...omkring 180 ekstremt premature barn i Norge (før 28. uke). Det brukes store ressurser på medisinsk innsats ved fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når familiene kommer hjem og skal klare seg ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  ...tverrfaglig. Det er kommunens basis for å ta imot kompetanseløftet. – Vi har felles ledelse for barnehage, skole og livsmestring. Nå styrker vi systematisk forbindelsene på tvers, forklarer Aas. Indre Østfold ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...hjernsynsvansker, kalt cerebral synshemming (CVI). For barn med CVI er det avgjørende med tidlig innsats og gode tiltak for å sikre en god utvikling. Personer med multifunksjonshemming har ofte synsvansker ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  ...vil tilrettelegging av det fysiske miljøet gjøre det enklere å ta seg fram i omgivelsene. Tidlig innsats Tidlig veiledning og oppfølging av den synshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes med ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...barnet. Men de understreket også at de måtte være til stede. Johannes hadde sett og prøvd tolking i barnehagen, sammen med pedagog som også er døv. Det kan være en trygghet for alle parter om tegnspråklige ...
 • Overgang til videregående opplæring

  07.07.2020 | Kapittel

  ...kontakt mellom kommunen og fylkeskommunen, og overgangen må forberedes i god tid. Ungdommen må også tidlig få informasjon om ny skolehverdag og forberedes på de endringene som kommer. Ved overgangen til videregående ...
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...ikke alltid mulig å høre den lavfrekvente støyen, men kroppen merker den likevel. Mange skoler og barnehager har ventilasjonsanlegg hvor enten aggregatet er feil montert direkte til vegg, uten dempning direkte ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!