Til hovedinnhold
Viser 361–370 av 993 treff.
 • Synstap før skolealder

  26.05.2023 | Artikkel

  ...begynner i barnehagen rundt ett-årsalder. Det gjelder også for sterkt synshemmede barn. Personalet har en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer. Les mer om oppstart og overgangen til barnehage. Nærhet ...
 • Teknisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  ...mange timer i barnehagen hver dag. Det er derfor viktig at barnehagen er kjent med den teknologien som barnet bruker og har rutiner for å følge opp bruken av høreapparat eller CI.   I tidlig alder er det ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...barnet. Men de understreket også at de måtte være til stede. Johannes hadde sett og prøvd tolking i barnehagen, sammen med pedagog som også er døv. Det kan være en trygghet for alle parter om tegnspråklige ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...omkring 180 ekstremt premature barn i Norge (før 28. uke). Det brukes store ressurser på medisinsk innsats ved fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når familiene kommer hjem og skal klare seg ...
 • Nyoppdaget hørselstap

  20.09.2023 | Kapittel

  ...barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år. Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats. Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner som kan støtte opp om familiens ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  En elev med nedsatt hørsel kan ha behov for tilrettelegging ved eksamen. Tiltakene skal være tilpasset den enkelte elev. Særskilt tilrettelegging av eksamen for elever og privatister er regulert i forskrift ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...skal PPT likevel være innsøkende instans. Taleflytteamet tilbyr utredning av stamming, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • Utredning av lese- og skrivevansker

  11.07.2024 | Artikkel

  Det er imidlertid viktig at man ikke venter på en diagnostisk utredning før individuelt tilpassede tiltak iverksettes.
 • Korleis oppdage og kartlegge synsnedsetjingar

  23.10.2023 | Artikkel

  ...synsfunksjon. Jo tidlegare synsnedsetjinga blir oppdaga, jo raskare kan det setjast inn pedagogiske tiltak.
 • Slik jobber Statped med løpsk tale

  03.06.2020 | Artikkel

  ...være innsøkende instans. Fagområdet taleflytvansker tilbyr utredning av løpsk tale, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...