Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 1001 treff.
 • Webinar i opptak

  04.08.2023 | Kapittel

  Webinar om DDI for barnehage og PP-tjenesten Webinar om DDI for barnehage og PP-tjenesten   Webinar om DDI for skole og PP-tjenesten  Webinar om DDI for skole og PP-tjenesten   Webinar om DDI for beslutningstakere ...
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  ...eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring. Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet opp – til tross for at ulike tiltak har vært prøvd gjennom ...
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  ...vennskap blant elever som bruker ASK i 1.–4. trinn i skolen. I avhandlingen beskriver jeg en rekke innsatsområder med betydning for å etablere og opprettholde vennskap mellom elevene som bruker ASK og deres ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...førskolen (Routman, 2003). Barna trenger å bade i litteratur og må leses for daglig – hjemme og på barnehagen. Denne erfaringen styrker språk- og begrepsinnlæring og tekstkunnskap. Den gir rammen for læring ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  29.06.2020 | Artikkel

  Miljøfaktorer Det er viktig å sikre at en får tilstrekkelig opplæring i bruk av talemaskinen. Det kreves høy innsats både fra personen med afasi og nærpersoner. Det krever intensiv oppfølging av en fagperson for å ...
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...ikke alltid mulig å høre den lavfrekvente støyen, men kroppen merker den likevel. Mange skoler og barnehager har ventilasjonsanlegg hvor enten aggregatet er feil montert direkte til vegg, uten dempning direkte ...
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  – Det viktigste er at laget rundt eleven begynner tidlig med å identifisere hvilke arbeidsoppgaver overgangen medfører. Det er ingen fasit, men kartlegging er en forutsetning for å lykkes, mener rådgiver ...
 • Initiativ

  27.06.2023 | Kapittel

  ...å delta. Denne passiviteten kan misoppfattes og tolkes som mangel på interesse, motivasjon eller innsats. Dette kan være et tegn på at eleven har behov for mer informasjon, instruksjon eller en annen form ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...hjernsynsvansker, kalt cerebral synshemming (CVI). For barn med CVI er det avgjørende med tidlig innsats og gode tiltak for å sikre en god utvikling. Personer med multifunksjonshemming har ofte synsvansker ...
 • Synstap før skolealder

  26.05.2023 | Artikkel

  ...begynner i barnehagen rundt ett-årsalder. Det gjelder også for sterkt synshemmede barn. Personalet har en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer. Les mer om oppstart og overgangen til barnehage. Nærhet ...