Til hovedinnhold
Viser 391–400 av 993 treff.
 • Lesing og leseopplæring når du skal lese med hendene

  08.05.2024 | Kapittel

  Det er vanlig at små barn får tilgang på bøker på et tidlig tidspunkt. Å gi bøker i barselgave, dåpsgave og bursdagsgave er ikke uvanlig. I barnehage og skole legges det vekt på å tilby et mangfold av bøker ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...fremtredende symptomet i den første fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet ...
 • Tjenesteforløp for individtjenester

  14.12.2023 | Artikkel

  ...vurderer vi behov for kartlegging, observasjon og kompetanseheving, og vi vurderer tiltak som kan prøves ut og vi justerer tiltak underveis i samarbeidet.   Avslutning/Forlengelse: Sammen evaluerer vi samarbeidet ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...voksne rundt eleven lettere kan bli bevisst elevens signaler. Informasjonen kan brukes til å lage gode tiltak og tilpasninger for å kunne være i forkant, og kunne lage gode handlingsplaner hvis det er behov ...
 • Språklydsvansker

  06.09.2023 | Artikkel

  ...språkvanske. Dersom det foreligger en språkvanske, kan det være behov for å sette inn helhetlige tiltak for denne, og det er ikke sikkert det er språklydsvansken det er viktigst å jobbe med da.
 • Inkluderende opplæringsmiljø

  06.06.2023 | Kapittel

  Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage og skole. I presentasjonen seniorrådgiver i Statped Anita holdt på Statpeds literacy konferanse i mai 2021, snakker ...
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  04.08.2023 | Artikkel

  ...unge og voksne med utviklingsmessige språkforstyrrelser (Developmental Language Disorder, DLD), tidligere kalt spesifikke språkvansker har til felles at de har vedvarende vansker innenfor ulike språkområder ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...med matematikk i barnehagen. Former, mønstre, flater og tall – matematikk finnes rundt oss overalt – også i barnehagen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter kan barnehagen legge til rette ...
 • Fysisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  Slik reduserer du auditiv og visuell bakgrunnsstøy i rom i barnehagen der barn med nedsatt hørsel oppholder seg.   I barnehagen vil det ofte være behov for å tilrettelegge for at barn med nedsatt hørsel ...
 • Veiene til en god bimodal tospråklighet hos døve og sterkt tunghørte barn og unge

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...skrevet for foreldre, pedagogar, tilsette i PPT, helsestasjonar og andre medisinske institusjonar, barnehagar, utdanningsinstitusjonar, statlege støttesystem og andre interesserte. Dette er ein publikasjon ...