Til hovedinnhold
Viser 401–410 av 1000 treff.
 • Litterære opplevelser

  09.06.2023 | Artikkel

  ...sammen med Ellen M. Schjerverud (Horten bibliotek), Camilla Heimstad-Bergseng (USN og Bjørnestien barnehage) og Veronica Salinas (Norsk barnebokinstitutt) Listene vi har utarbeidet er selvfølgelig bare eksempler ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...sakkyndig vurdering og medvirke til at elever får et likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud i barnehage og skole. Vanskene som barn og elever med multifunksjonshemming har, gjør at de ikke vil få et tilfredsstillende ...
 • Konsekvenser av kombinerte sansetap eller døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...utfordringer både i barnehage, skole og i arbeidsliv i voksen alder. Mange har behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, i barnehage og skole, under utdanning ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  Nyttige tips på læringsbloggen av Monica Melby-Lervåg Utfordringer for barnehageansatte For de minste barna så er det mange barnehageansatte og foreldre som savner fellesskap, uformelle samtaler med både barn ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...fremtredende symptomet i den første fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet ...
 • Android eller iOS - hva fungerer best uten syn?

  11.05.2015 | Kapittel

  ...kunne tas i bruk og fungere slik det er, ser vi at det å ta i bruk et Android-produkt krever noe mer innsats. Det må som oftest installeres programvare for at skjermleseren TalkBack Åpnes i et nytt vindu skal ...
 • Tjenesteforløp for individtjenester

  14.12.2023 | Artikkel

  ...vurderer vi behov for kartlegging, observasjon og kompetanseheving, og vi vurderer tiltak som kan prøves ut og vi justerer tiltak underveis i samarbeidet.   Avslutning/Forlengelse: Sammen evaluerer vi samarbeidet ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...voksne rundt eleven lettere kan bli bevisst elevens signaler. Informasjonen kan brukes til å lage gode tiltak og tilpasninger for å kunne være i forkant, og kunne lage gode handlingsplaner hvis det er behov ...
 • Inkluderende opplæringsmiljø

  06.06.2023 | Kapittel

  Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage og skole. I presentasjonen seniorrådgiver i Statped Anita holdt på Statpeds literacy konferanse i mai 2021, snakker ...
 • Språklydsvansker

  06.09.2023 | Artikkel

  ...språkvanske. Dersom det foreligger en språkvanske, kan det være behov for å sette inn helhetlige tiltak for denne, og det er ikke sikkert det er språklydsvansken det er viktigst å jobbe med da.