Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 1017 treff.
 • Vurdering og utprøving

  06.12.2021 | Kapittel

  ...sammenheng mellom erfaring og språkutvikling? For å svare på det må det være god informasjon om tidligere erfaring og læring. Pedagogisk basert vurdering: Utprøving av tilrettelegginger og forståelse i ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...bygge et godt lag rundt barn og elever med ADHD er viktig for å gi god hjelp og tilrettelegging i barnehage og skolehverdag. Når vanskebildet er sammensatt kreves det tverrfaglig samarbeid med flere offentlige ...
 • Å oppdage skriving for barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  30.05.2023 | Kapittel

  ...kan lese og forstå. Hvordan kan du hjelpe barnet til å starte med å skrive selv? Husk at å være en tidlig skriver ikke handler om å lære bokstaver og staving, men gjennom «skribling», «lekeskriving», «hemmelig ...
 • Samarbeid og faste tolker

  17.02.2022 | Kapittel

  ...tolket samhandling, og hvordan de kan være en støtte for barna. I neste modul retter vi blikket mot barnehage og opplæring. Vi skal se noen eksempler på situasjoner med tolk og reflektere rundt hva som skjer ...
 • Snakk med barna

  25.04.2023 | Kapittel

  ...samtalemateriellet «Tolking, hva er det?" sammen med barna. Der møter dere Krølle som er 4 år, og går i en barnehage der de snakker både tegnspråk og norsk. Krølle har noen erfaringer med tolk og det er mye han lurer ...
 • Tilgang til informasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...i arbeidslivet Hjelpemidler Lese- og sekretærhjelp Tolk- og ledsager Les om tilrettelegging i: barnehage og skole arbeid og utdanning ...
 • Sosiale historier som metode

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Metoden krever få ressurser, og er enkel å bruke. Bokens målgruppe er spesialpedagoger, lærere, barnehagelærere, psykologer og miljøarbeidere. Foreldre/foresatte vil også kunne ha glede av boken.  
 • Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...handlingskompetanse nærpersonene har og hvilke ideologiske strømninger, økonomiske ressurser og barnehage- skole- eller tjenestemodeller som gjøres gjeldende.  Forfatterne gir både et teoretisk og filosofisk ...
 • Innsikt

  14.01.2020 | Nettressurs

  "Innsikt" er ei nettside for alle som i hjem, barnehage, skole, fritid eller arbeid møter barn, unge og voksne med svekket syn eller blindhet. Målsettingen er å presentere informasjon om – og konsekvenser ...
 • – Meiningsfull utdanning

  12.03.2024 | Artikkel

  Nokre går inn i jobb i PP-tenesta, medan andre bruker utdanninga i jobb som spesialpedagog eller barnehagelærar. Stundom startar dei eigen privat praksis, forklarar ho. Samarbeidet mellom NTNU og Statped meiner ...