Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 1017 treff.
 • Årsaker til utviklingshemming

  07.02.2023 | Kapittel

  Prader-Willi syndrom.   Andre årsaker kan være tilstander som oppstår i svangerskapet, under fødselen eller tidlig i livet.   I svangerskapet kan årsaker være mangelsykdommer eller andre sykdommer hos moren, og forgiftninger ...
 • Babytegn

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Barn kommuniserer enkelt med tegn før de utvikler talespråk. Mange mener at babyer som har fått tegn tidlig også utvikler talespråk raskere. Derfor sier vi: "Tegn er en god start på livet". Boka inneholder ...
 • Arbeidsprøven

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  (ut fra sentrale aspekter ved lese- og skriveprosessen), og å bygge en bro mellom kartlegging og tiltak. Når vi vet hvor godt en elev mestrer ulike oppgaver, vet vi også hvor undervisningen skal starte ...
 • Skravlebøtter og dagdrømmere

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...positiv effekt Rapporten viser til noen iverksatte tiltak som resultater av utredningen, bl.a. ulike medisinske, pedagogiske og familierettede tiltak, samt tiltak rettet direkte til jenta. Alle de 10 jentene ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...innvilget tiltak etter Opplæringsloven § 2-8 og § 3-12 kan dette gjøres i kombinasjoner mellom mindre grupper, en-til-en-undervisning og fellesundervisning i klassen. Innholdet i slike tiltak må i størst ...
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...grunner til at barn har behov for særlig tilrettelegging for en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole. Det dreier seg spesielt om barn og unge med: eksekutive vansker på grunn av konstitusjonelle ...
 • Eskil prater med hendene

  22.06.2016 | Publikasjon

  ...læringsressursen"Mine tegn: Skolestart". Introduksjon Intro - Eskil prater med hendene Overgang barnehage - skole For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet begynte planleggingen halvannet år før Eskils ...
 • Sosialt samspill

  21.09.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging er viktig for at barn skal oppleve seg som sett, inkludert, deltagende og anerkjent i barnehage og skole. Et barn med nedsatt syn og hørsel, som har motoriske utfordringer eller medfødt døvblindhet ...
 • Litteratur

  19.03.2022 | Kapittel

  T., Hildebrand, K., Olsen, K. (2016): Mennesker med autismespekterforstyrrelser– Utfordringer i tiltak og behandling. Gyldendal Akademisk.   Øzerk, M. & Øzerk, K. (2020), Autisme og pedagogikk. Teoretiske ...
 • Interesser og medbestemmelse

  07.02.2023 | Kapittel

  Tilrettelegging og tiltak som tar utgangspunkt i interesser og muligheter til medbestemmelse er særlig aktuelt i møte med barn og elever med utviklingshemming. Mange strever med oppmerksomhet og konsentrasjon ...