Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 1000 treff.
 • Sosialt samspill

  21.09.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging er viktig for at barn skal oppleve seg som sett, inkludert, deltagende og anerkjent i barnehage og skole. Et barn med nedsatt syn og hørsel, som har motoriske utfordringer eller medfødt døvblindhet ...
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...grunner til at barn har behov for særlig tilrettelegging for en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole. Det dreier seg spesielt om barn og unge med: eksekutive vansker på grunn av konstitusjonelle ...
 • Eskil prater med hendene

  22.06.2016 | Publikasjon

  ...læringsressursen"Mine tegn: Skolestart". Introduksjon Intro - Eskil prater med hendene Overgang barnehage - skole For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet begynte planleggingen halvannet år før Eskils ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...sies i slike situasjoner.   Det er nyttig at læreren kjenner til og benytter praktiske pedagogiske tiltak for å sikre at eleven med hørselstap får mulighet til deltakelse i og utbytte av undervisningen.
 • Litteratur

  19.03.2022 | Kapittel

  T., Hildebrand, K., Olsen, K. (2016): Mennesker med autismespekterforstyrrelser– Utfordringer i tiltak og behandling. Gyldendal Akademisk.   Øzerk, M. & Øzerk, K. (2020), Autisme og pedagogikk. Teoretiske ...
 • Interesser og medbestemmelse

  07.02.2023 | Kapittel

  Tilrettelegging og tiltak som tar utgangspunkt i interesser og muligheter til medbestemmelse er særlig aktuelt i møte med barn og elever med utviklingshemming. Mange strever med oppmerksomhet og konsentrasjon ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene er et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger i forbindelse med sakkyndige uttalelser, rapporter ...
 • Epilepsi

  05.06.2020 | Kapittel

  ...skyldes autismespekterforstyrrelser (ASF). Å utrede symptomer er viktig for å lykkes med behandling og tiltak. Mange med epilepsi og autisme har i tillegg andre psykiske og fysiske lidelser, samt utviklingshemming ...
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...skal ta imot en elev med ASF, bør få beskjed om dette så tidlig som mulig, og starte planleggingen i god tid. Det er viktig at gode metoder og tiltak som har fungert godt videreføres også på ungdomstrinnet ...
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...vises som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg ...