Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 1001 treff.
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  ...arbeidsliv er avgjørende for ungdommer med autisme, og planleggingen av voksenlivet bør derfor starte tidlig. Mens eleven enda er i videregående opplæring er det viktig å forberede det som skal skje etter endt ...
 • Slik jobber Statped med stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  PPT likevel være innsøkende instans. Stemmeteamet tilbyr utredning av stemmevansker, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • 10 ting du bør vite om språkforstyrrelser og lesing

  04.08.2023 | Kapittel

  ...som blir sagt, og med å uttrykke sine ideer og følelser. Utviklingsmessige språkforstyrrelser ble tidligere kalt spesifikke språkvansker. DLD er en usynlig vanske som kan forveksles med oppmerksomhetsvansker ...
 • Struktur, forutsigbarhet og oversikt

  30.01.2018 | Kapittel

  ...og oversikt som gjør hverdagen forutsigbar, avgjør om barn med autisme trives og utvikler seg i barnehagen. Dette gjelder uavhengig av hvordan de fungerer kognitivt. De fleste opplever at det er krevende ...
 • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

  03.06.2021 | Video

  ...bidra til en bedre skolehverdag gjennom støtte og tilpasning. I denne filmen presenteres aktuelle tiltak i skolen. Husk at behov for tilrettelegging like gjerne kan gjelde elever med lite eller ingen hørbar ...
 • Er vansker med uttale og språk det samme?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...ulike sider av språket. Dersom de strever med å produsere/uttale språklyder blir de ofte oppdaget tidlig fordi det er hørbart. Det gjør at disse vanskene er enkle å avdekke, men det betyr ikke nødvendigvis ...
 • Planlegging

  22.08.2023 | Kapittel

  For at barnehagen skal bli kjent med barnet, barnets forutsetninger og måter å bruke sansene sine på, kan disse spørsmålene være til nytte: Hvordan skaffer barnet seg informasjon om omverdenen, hvordan ...
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  ...aktivitetene. TegnKort egner seg godt til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Se udir.no/rammeplan for barnehagen/språkveileder. TegnKort retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke ...
 • Demokrati

  17.08.2023

  ...medborgerskap er tverrfaglig tema og skal gå igjen i alle fag. Medborgerskap krever engasjement og innsats fra enkeltmennesket. Elevene må derfor forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter ...
 • Den alfabetiske koden

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tanke på å lære å lese og skrive er å inneha en bevissthet om språklyder, stavelser, rim og rytme. Innsatsen rettes mot å oppfatte og tenke på lydene i språket som man møter rundt seg. Deretter skal de veiledes ...